Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El DARP i MAPA acorden establir un ajut extraordinari als productors de fruita seca pel 2003

En el decurs d'un trobada bilateral celebrada avui a Madrid

query_builder   23 juliol 2003 14:08

event_note Nota de premsa

El DARP i MAPA acorden establir un ajut extraordinari als productors de fruita seca pel 2003

En el decurs d'un trobada bilateral celebrada avui a Madrid

Josep Grau ha plantejat també establir un ajut complementari que equilibri els costos de producció de l’avellana a fi de mantenir la renda agrària d’aquests productors

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Grau, i el titular del Ministeri d’Agricultura, Miguel Arias Cañete, han acordat avui, en el decurs d’una trobada bilateral entre el DARP i el MAPA, establir un ajut extraordinari per tal de cobrir les superfície de fruita seca que estiguin incloses en els Plans de Millora de les Organitzacions de Productors (OPA’s) d’aquest any 2003, com a ajut pont fins que aquest productors puguin rebre els recursos permanents aprovats per la Comissió Europea a partir de l’1 de gener del 2004. Aquest ajut serà cofinançat en un 50% pel DARP i l’altre 50% pel MAPA.

En aquest sentit,  el Ministeri d’Agricultura demanarà a la Unió Europea l’autorització pertinent per tal que aquests recursos puguin ser distribuïts com a ajudes d’Estat. Una vegada s’hagi rebut l’autorització de l’Administració comunitària, es plantejarà a la Conferència Sectorial d’Agricultura que se celebrarà el proper dia 6 d’octubre per tal que totes les Comunitats Autònomes productores de fruita seca (Catalunya, Balears, valència, Múrcia i Andalusia) aprovin la proposta definitiva i per a la posterior publicació de les Ordres estatal i catalana.

Avellana

En el decurs de la reunió, el responsable del DARP, Josep Grau ha plantejat també la necessitat d’establir un ajut complementari que equilibri els costos de producció de l’avellana tant per les zones de regadiu com per les de secà a fi de mantenir la renda agrària d’aquests productors. Aquest increment l’haurien de percebre aquelles produccions de superfícies d’avellana que estiguin incloses en els plans de millora de les Organitzacions de Productors.

Per portar a terme aquesta possibilitat, el DARP i el MAPA han acordat iniciar els treballs administratius per a l’estudi del repartiment dels fons assignats a les hectàrees corresponents a l’Estat espanyol per tal de comptar amb la possibilitat  d’una reassignació addicional per l’avellana, i/o iniciar els tramits per tal de modificar la programació del Programa de Desenvolupament Rural que permeti reassignar ajuts agroambientals destinats als productors d’avellana.

Aquesta proposta, la qual el MAPA s’ha compromès a introduir en el si de la Conferència Sectorial d’Agricultura del proper 6 d’octubre, haurà de ser d’aplicació a partir de l’1 de gener del 2004. Així mateix, s’ha acordat establir línies de diàleg per buscar suport entre la resta de comunitats autònomes productores de fruita seca.

Pla de reconversió varietal de la fruita dolça

El conseller Josep Grau i el Ministre Miquel Arias Cañete, han continuat les converses per tal d’arribar a un acord entre les comunitats autònomes productores de fruita dolça i el MAPA, a fi de poder elaborar una proposta, per a la seva aprovació dins l’OCM de Fruites i Hortalisses, que permeti plantejar un Pla de reconversió varietal de la fruita dolça.

Proposta per a la reforma de l’OCM de l’oli

El responsable de DARP ha plantejat al ministre la necessitat que el primer document per a la reforma de l’OCM de l’oli, que la Comissió Europea presentarà la propera tardor, tingui en compte les reivindicacions catalanes en el sentit que els ajuts establerts en aquesta OCM s’apliquin en funció de la superfície i no del volum de producció, tal com està vigent en l’actualitat. Grau ha demanat que s’iniciï una negociació entre el MAPA, les CCAA i les Organitzacions del sector, a fi i efecte d’elaborar una proposta que reculli les necessitats d’aquest.

Barcelona, 23 de juliol de 2003