Institut Català de les Dones

Informe 2002 sobre continguts sexistes

query_builder   25 febrer 2003 17:04

event_note Nota de premsa

Informe 2002 sobre continguts sexistes

L’Institut Català de la Dona rep durant l’any 2002 un 20% més de queixes per publicitat sexista que l’any anterior. Els àmbits amb més queixes són els de l’alimentació i la neteja i llar.

L’Institut Català de la Dona, organisme de la Generalitat de Catalunya que té entre les seves funcions la competència de vetllar pel principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, actua contra els continguts discriminatoris que es difonen a través dels mitjans de comunicació, i, molt especialment, mitjançant la publicitat.

És una realitat que les dones han avançat en tots els camps de la societat,en l’educació, en el món laboral, en la política, en l’esport, en l’associacionisme…, mentre que la publicitat continua, en molts casos, perpetuant una imatge de dona passiva i poc preocupada pel món que l’envolta. Una dona dedicada exclusivament al món privat, una dona que té com a major valor i com a major preocupació la seva bellesa.

A partir de les queixes rebudes al llarg de l’any 2002, l’Institut Català de la Dona ha actuat en un total de 24 ocasions contra continguts sexistes en la publicitat. L’Institut Català de la Dona s’adreça a les empreses responsables dels continguts i els en demana la seva modificació o retirada. Durant aquest darrer any s’ha rebut un 20% de queixes més que durant l’any 2001. Això implica que la societat està, cada vegada més sensibilitzada envers els continguts discriminatoris o ofensius per a les dones.

On es troba el sexisme?

Totes les queixes de l’any 2002 han estat envers un anunci publicitari, bé sigui televisiu, un 71% dels casos, radiofònic, un 8%, o publicat a la premsa, també un 8%. La resta de queixes han estat per tanques, cartells i Internet.

 Pel que fa a l’àmbit de les queixes destaca l’alimentació, i la neteja i llar, tots dos amb un 25% del total. En molts casos, en aquesta publicitat, a la dona encara se li atorga el rol tradicional de mestressa de casa i es repeteix el tòpic de la dona com a persona que té cura de la família. Els anuncis relacionats amb la tecnologia són el 13%, mentre que el sector de l’automòbil i el de la moda compten amb un 8% cadascun. El 21% restant es reparteix en diversos àmbits.

Això implica un resultat positiu ja que baixen les queixes, respecte l’any 2001, tant en el sector de la neteja i llar, que passa del 35,7% al 25%, i el de l’automòbil, que passa del 21,4 al 8%. La moda es manté, mentre que l’alimentació i la tecnologia pugen lleugerament. La nota negativa és la implicació en àmbits on fins ara no s’havien rebut queixes: oci, combustibles, construcció, etc.

Quins són els motius de queixa?

 Un percentatge important d’anuncis, un 33%, reben queixes pel tracte denigrant i vexatori que donen a les persones de gènere femení. Per exemple, les dones són comparades amb bombones de butà o amb un ramat d’ovelles.

 El 29% dels anuncis reben queixes perquè fomenten la discriminació sexista de les tasques de la llar i atribueixen a la dona, en exclusiva, la neteja i la cura de la família. Els homes, en cas que hi apareguin, solen tenir un rol passiu o bé aconsellen la dona, que no sap com ho ha de fer per netejar millor.

Un 17% de les actuacions s’han realitzat per queixar-se que els anuncis abusaven d’un estereotip negatiu que afecta les dones. Aquí apareixen dones histèriques per raons absurdes o dones víctimes. La dona s’utilitza com a objecte sexual en un 17% dels casos. En un 4% la queixa és per a la utilització de llenguatge sexista.

Qui fa les queixes?

La iniciativa pot sorgir del propi Institut Català de la Dona, de persones a títol particular, o bé des d’entitats o institucions. El 52% de les persones que es queixen són dones, i el 7%, homes. Les entitats i institucions han fet arribar també un 7% de queixes. Un 5% de les persones que es queixen no identifiquen la seva identitat. En el 29% dels casos restants ha actuat l’Institut Català de la Dona a iniciativa pròpia.

Com arriben les queixes?

L’e-mail és el mitjà més utilitzat per les persones que volen efectuar una queixa. Un 45% del total de les queixes arriben a través d’e-mail. La resta de mitjans són el telèfon, un 12%, la carta, un 9% i el fax, un 2%. El 32% restant prové a iniciativa de l’Institut Català de la Dona.

Modificació de continguts

S’ha obtingut resposta per part del 62,5% de les empreses destinatàries de les queixes. El 37,5% restant no han contestat. D’entre les queixes que han rebut resposta, s’ha aconseguit la retirada de la campanya en un 16,7% dels casos, i en un 20,8% restant la resposta ha estat de no reconeixement del motiu de queixa, però manifesten que ho tindran en compte per a les properes campanyes. En el 25% restant l’empresa no ha reconegut el sexisme que transmeten els seus missatges.

Així doncs en un 37,5% de les queixes s’obté un resultat positiu pel que fa a la sensibilització de les empreses envers el sexisme que es transmet a través de la publicitat.