Justícia

El Govern aprova el Projecte de llei de l'accessió i l'ocupació.

query_builder   26 juny 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de l'accessió i l'ocupació.

Aquest Projecte de llei suposa un nou pas endavant pel que fa a la regulació de la propietat, tot observant i complint els principis tradicionals del dret català, i suposa una ampliació del que fins ara establia la Compilació de Dret Civil de Catalunya.Si a un bé se li uneix un altre de manera artificial o natural es produeix l’accessió que suposarà adquirir la propietat tant del bé inicial com del que se li ha unit, això sí, amb l’obligació de pagar, si s’escau, la indemnització que correspongui, d’acord amb les normes que estableix el Projecte de llei, que contemplen especialment els supòsits de bona i mala fe.Es pretén regular de forma completa tant la figura de l’accessió immobiliària com la mobiliària, adaptant-les a la societat actual.L’ocupació suposa l’adquisició de la propietat:a) dels béns que, abandonats pel propietari, són apropiables.b) Dels béns perduts o ocults dels quals el seu propietari no ha formulat cap denúncia ni reclamació. c) Dels animals objecte de caça i pesca.En aquest projecte s’escurça considerablement el termini pel qual la persona que hagi trobat l’objecte se’l pugui apropiar en cas que el propietari sigui desconegut i no apareixi, passant de 2 anys a 6 mesos el temps que la troballa restava en el dipòsit.Es contempla que no es podran ocupar, però:a) Objectes d’especial valor que hagin estat descoberts.b) Els objectes que hagin estat trobats, ja siguin animals o béns, que per les seves característiques, possibilitat d’identificació, estat de conservació, funció o destinació econòmica. La persona que els trobi tindrà el deure de tornar-los al seu legítim propietari.Pel que fa als objectes d’especial valor, es pren com a referència la quantitat de 2.000 euros (332.772 pessetes) per a la seva taxació i per compensar la persona que l’ha trobat en base a:a) si la quantitat és superior, l’objecte es vendrà en pública subhasta, i el trobador tindrà dret a aquesta quantitat i, a més, a una quarta part de l’excés.b) Si el preu de remat és inferior, la persona té dret a que se li lliuri l’objecte.c) Si apareix el propietari dins el termini, se li lliurarà l’objecte i haurà de pagar al trobador el 10% del valor i, si aquest és igual o superior a 2.000 euros, el percentatge es reduirà en l’excés al 4%.