Justícia

El Govern ha aprovat el Pla d'aplicació de la recaptació del gravamen finalista de protecció civil de Catalunya, per a l'any 2001.

query_builder   23 juliol 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Pla d'aplicació de la recaptació del gravamen finalista de protecció civil de Catalunya, per a l'any 2001.

La recaptació correspon al gravamen sobre els elements patrimonials afectes a les activitats de les quals es pugui derivar l’activació de plans de protecció civil i que estiguin situats en el territori de Catalunya.La Llei de Protecció Civil de Catalunya estableix que el producte de la recaptació del gravamen s’ha de destinar íntegrament a finançar les activitats de previsió, prevenció, planificació, informació i formació en matèria de protecció civil i s’ha d’adjudicar a les administracions que, segons aquesta Llei, són competents en la matèria, d’acord amb un pla aprovat pel Govern.Els percentatges proposats per a l’aplicació de la recaptació són:- Un 27% per destinar a l’adquisició d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció civil i a l’elaboració, actualització i implantació de plans de protecció civil.- Un 8% destinat a la inversió, implantació i manteniment de recursos i aplicacions informàtiques destinats a dur a terme, de la manera més rendible, les funcions en matèria de protecció civil.- Un 30% s’invertirà en la implantació i manteniment d’equipaments de la xarxa general d’alarmes i comunicacions (XAC).- Un 7% s’aplicarà a treballs destinats al manteniment dels plans especials de protecció civil.- Un 4% es destinarà a la realització de jornades sobre seguretat civil i prevenció adreçades a responsables municipals i tècnics de protecció civil locals.- Un 8% a formació del personal dels serveis públics inclosos en els plans de protecció civil, així com a la realització d’estudis científics dels riscs que poden afectar la població, els béns i el medi ambient i a la investigació i al foment de l’educació en matèria de protecció civil.- Un 6% en dotació específica de material destinat a la intervenció en matèria de substàncies perilloses.- Un 10% a l’edició de material per a informació a la població.El Pla ha estat informat favorablement per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.