Justícia

El Govern aprova el decret de creació del Consell de Justícia de Catalunya.

query_builder   16 abril 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret de creació del Consell de Justícia de Catalunya.

Al’Administració de Justícia si dóna un ampli ventall de relacions, tan internes com externes, on conflueixen operadors jurídics i instàncies, i que fan que es configuri, tot plegat, un sistema complex i multidisciplinar.En aquest sentit, el Govern de la Generalitat ha cregut convenient crear el Consell de Justícia de Catalunya com a òrgan col·legiat amb un objectiu prou clar: esdevenir un fòrum d’anàlisi, de reflexió, de debat i participació en matèria d’Administració de Justícia, amb la finalitat de promoure la comunicació i l’intercanvi entre els operadors i les institucions implicades en aquesta matèria i d’impulsar línies d’actuació per a la millora de l’Administració de Justícia a Catalunya.D’entre les funcions que correspondran al Consell de Justícia de Catalunya, cal destacar:- analitzar, estudiar, avaluar i emetre informes sobre la matèria.- elaborar propostes d’actuació que tinguin per finalitat la millora de l’Administració de Justícia de Catalunya.- estudiar i proposar mesures de coordinació entre les diferents administracions en matèria de Justícia que tinguin com objectiu la millora del servei.El Consell de Justícia estarà integrat per:- el president: el president de la Generalitat de Catalunya- els vicepresidents: el conseller de Justícia i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- els vocals (41):- 2 vocals procedents d’òrgans institucionals de Catalunya: el president de la Comissió de Justícia i Dret del Parlament de Catalunya i un conseller del Consell Consultiu- 14 vocals procedents de l’Administració de Justícia: tres vocals del Consell General del Poder Judicial, el Fiscal en cap del TSJC, els quatre presidents de les audiències provincials, els tres fiscals en cap de les audiències provincials, dos jutges o magistrats titulats o que pertanyin a òrgans governatius de l’Administració de justícia, el director de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.- 6 vocals procedents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: la consellera de Governació i Relacions Institucionals, el conseller d’Interior, el secretari general del Departament de Justícia, el secretari general d’Execució Penal, la directora general de Relacions amb l’Administració de Justícia, el director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada- 2 vocals procedents de l’Administració Local: FMC i ACM- 7 vocals procedents de corporacions de dret públic relacionades amb l’Administració de Justícia: Col·legi d’Advocats de Catalunya, de Procuradors, de Registradors de la Propietat, Notaris...- 7 vocals en representació d’organitzacions i associacions representatives d’interessos relacionats en l’àmbit de la Justícia: associacions de jutges, magistrats, fiscals, jutges de pau, secretaris judicials, metges forenses...- 3 experts escollits entre persones de competència i prestigi reconeguts en aquest àmbit.Es preveu que el Consell de Justícia es constitueixi amb ocasió de la celebració del Dia de la Justícia a Catalunya el proper 23 de maig.