Justícia

El Govern aprova el Projecte de Llei de regulació dels crèdits destinats a despeses reservades de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

query_builder   6 novembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de Llei de regulació dels crèdits destinats a despeses reservades de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

El Govern ha aprovat, a proposta del conseller d’Interior, el Projecte de llei de regulació dels crèdits destinats a despeses reservades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.Aquesta norma té per objecte determinar, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les característiques, el règim d’utilització pressupostari i el control econòmic dels crèdits destinats a despeses reservades i consignats en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La norma també determina les autoritats que poden disposar d’aquests crèdits i que estaran obligades a efectuar una declaració sobre la seva situació patrimonial en el moment de prendre possessió dels seus càrrecs i també anualment.Aquests crèdits de caràcter reservat han de ser destinats al finançament de determinades activitats i/o operacions policials que requereixen de confidencialitat. En cap cas es poden destinar a retribuir despeses de personal al servei de l’Administració de la Generalitat.La norma, ateses les especials característiques d’aquests crèdits, i amb voluntat de transparència, preveu un control parlamentari de la seva aplicació i utilització. Aquest control parlamentari es faria mitjançant una comissió específica que s’ha de crear en el si de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana.