Justícia

El Govern aprova el Decret del Reglament de les Associacions del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya

query_builder   23 gener 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret del Reglament de les Associacions del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya

El Govern ha aprovat el Reglament de les Associacions del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya (AVPC) amb la finalitat d’obtenir una col·laboració ordenada i eficaç dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en tasques de protecció civil.Es consideren AVPC aquelles organitzacions de caràcter humanitari i altruista, sense ànim de lucre, amb la finalitat social de col·laborar desinteressadament en tasques de protecció civil dins una localitat o una comarca determinades.Aquestes associacions tenen com a finalitat canalitzar la col·laboració regular del voluntariat de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les funcions corresponents a la protecció civil, encara que també podran col·laborar amb altres municipis.En cas d’emergència, la coordinació de les actuacions del voluntariat de protecció civil s’ha de dur a terme per les persones o centres previstos en els plans de protecció civil o en el seu defecte per part del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).Tot i que només es podrà reconèixer una AVPC per municipi, per tal d’assolir una major eficàcia en les actuacions, una mateixa AVPC pot ser reconeguda per diversos municipis i vinculada funcionalment a tots ells.L’administració local preveu un programa de formació bàsica en matèria de protecció civil adreçat al voluntariat de protecció civil, a càrrec de l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya, que haurà de ser superat satisfactòriament per tal d’adquirir la condició de voluntari de protecció civil, a més de complir els requisits de ser major d’edat i resident a Catalunya, així com d’altres addicionals que pugui determinar l’ajuntament respectiu. També es preveu la realització de programes específics de formació.El voluntariat en situació d’actiu, durà a terme una col·laboració regular amb la protecció civil del municipi i participarà en la mesura que sigui possible, en les activitats de col·laboració en que participi l’associació, no sent inferior a 60 hores durant l’any natural.Donat el caire altruista de l’activitat voluntària, la valoració de les conductes meritòries podrà realitzar-se mitjançant reconeixements públics, diplomes i medalles a més d’altres distincions que podrà concedir l’ajuntament i altres administracions públiques.Les associacions s’han d’inscriure a un registre, de nova creació, gestionat pel Departament d’Interior.