Justícia

El Govern acorda autoritzar la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia), amb el Consell General del Poder Judicial i el Conselh Generau d'Aran.

query_builder   12 juny 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda autoritzar la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia), amb el Consell General del Poder Judicial i el Conselh Generau d'Aran.

Amb la finalitat de promoure l’estudi científic i la divulgació de les institucions jurídiques araneses i la normalització de l’ús de l’aranès a l’Administració de justícia a la Val d’Aran, el Govern de la Generalitat va signar el 12 de setembre de 2000 un Conveni de col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial i el Conselh Generau d’Aran.El conveni que ara s’autoritza signar recull certes propostes que en l’anterior conveni es va preveure concretar en els propers mesos. D’aquestes en destaquen les següents:1.- Elaboració d’un projecte de normalització lingüística de l’aranès per a l’Administració de justícia a la Val d’Aran que es desenvoluparà d’acord amb els punts següents:- El Consell General del Poder Judicial es compromet a elaborar l’informe oportú que permeti reglamentar que per accedir a la plaça de jutge titular i/o substitut del partit judicial de Vielha es pugui tenir en compte, a més dels altres punts ja reglamentats, el coneixement de l’aranès com a mèrit per ser nominat per la cobertura de la vacant de jutge.- La Generalitat es compromet a facilitar els mitjans materials i d’assessoria lingüística que permetin a la jurisdicció de la Val d’Aran l’ús de la llengua aranesa quan les parts del procés ho demanin.- El Conselh Generau d’Aran es compromet a posar a disposició del jutge titular i/o substitut del partit judicial de Vielha, l’assessorament filològic i de formació en llengua aranesa que pugui garantir la normalització lingüística a la Val d’Aran.2.- El Conselh Generau d’Aran es compromet a crear un premi anual a partir del 2001 a l’efecte de fomentar l’estudi i la divulgació de les institucions jurídiques araneses.