Justícia

El Govern aprova el Projecte de Llei de cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura.

query_builder   3 abril 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de Llei de cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura.

Aquesta Llei regula la cessió d’una finca o d’un determinat volum d’edificabilitat inclòs en la finca del cedent a canvi de l’adjudicació d’una construcció futura o resultant de rehabilitació.Aquesta figura permet al propietari d’un terreny o d’una finca edificada obtenir pisos, locals o altres construccions, nous o resultants de la rehabilitació, sense haver d’intervenir directament en el procés de gestió i construcció.Per al cedent, l’interès d’aquesta figura parteix del fet que, normalment, no disposa dels mitjans suficients ni de la capacitat de gestió necessària per dur a terme la construcció o rehabilitació. En aquest sentit, les dificultats s’accentuen especialment en el cas que el planejament urbanístic hagi previst, per a la finca objecte de cessió, un volum edificable important i uns terminis d’edificació forçosa.Per al concessionari (que normalment serà un promotor o un constructor), la cessió de la finca li permet construir sense haver de realitzar un desemborsament inicial per adquirir el sòl o el volum edificable. En aquest sentit, la cessió li evita, o bé haver d’immobilitzar un capital propi per adquirir-los, o bé haver d’assumir unes despeses financeres importants per tal d’adquirir inicialment la finca o volum edificable, despeses que, lògicament, tindran repercussió en el cost total de l’obra finalitzada.Cal comentar que la Llei preveu la facultat de resolució del contracte per part del cedent en cas d’incompliment del termini estipulat per part del promotor, resolent el negoci de manera que el cedent recupera la propietat d’allò cedit i fa seva l’obra realitzada amb l’obligació de rescabalar el cessionari.