Justícia

El Govern acorda aprovar el pla d'emergència exterior del Port de Barcelona

query_builder   3 abril 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda aprovar el pla d'emergència exterior del Port de Barcelona

El Govern ha aprovat el Pla d’Emergència Exterior (PEE) del Port de Barcelona que inclou les empreses CAPESA, CLH, ENAGAS, KOALAGAS i TEPSA ubicades al recinte portuari i afectades, per raó de la seva activitat industrial, al que disposa el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses.El PEE del Port de Barcelona ha estat elaborat per la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, en col·laboració amb les empreses interessades, d’acord amb el que disposa el decret abans esmentat i la Directriu bàsica per a l’elaboració i homologació dels plans especials del sector químic.De forma prèvia, i d’acord amb el que preveu la Llei de Protecció Civil de Catalunya, el PEE del Port de Barcelona fou informat favorablement per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el juny de l’any passat.El Pla és un document d’organització que recull els procediments d’actuació pensats per prevenir o, en cas d’emergència, mitigar les conseqüències d’accidents greus prèviament analitzats, classificats i avaluats . En ell, doncs, s’estableix l’esquema de coordinació de les autoritats, organismes i serveis cridats a intervenir; els recursos humans i materials necessaris per a la seva aplicació i les mesures de protecció més idònies tant per a les persones com pels béns i el medi ambient.