Relacions Institucionals i Participació

La Comissió de Cooperació Local aprova la proposta de la formulació inicial del programa específic de municipis petits del PUOSC 2003

query_builder   11 abril 2003 11:06

event_note Nota de premsa

La Comissió de Cooperació Local aprova la proposta de la formulació inicial del programa específic de municipis petits del PUOSC 2003

La Comissió de Cooperació Local, presidida pel conseller de Governació i Relacions Institucionals, Josep Maria Pelegrí, va aprovar en la sessió del 9 d’abril la proposta d’acord de la formulació inicial del programa específic de municipis petits del PUOSC d’enguany. S’ha emès informe favorable de la inclusió de 338 actuacions de les presentades pels 571 ens locals (510 ajuntaments, 48 entitats municipals descentralitzades i 13 consells comarcals) que han participat en la convocatòria.

Un total de 571 ens locals han presentat 760 sol·licituds per finançar obres i serveis de competència municipal, amb la limitació, que estableix el programa, que no s’hagi iniciat per part de l’entitat sol·licitant el procediment de contractació.

L’objecte del programa específic de municipis petits del PUOSC de l’any 2003 és atorgar ajuts econòmics per un total de 9 M€. D’acord amb els criteris de selecció s’ha proposat l’atribució inicial, que inclou 332 actuacions (un 43,68% de les demanades) subvencionades amb 8.287.500 €. La diferència fins als 9 M€ resta pendent per aplicar en la resolució de les al·legacions que es presentin en el període d’informació pública i per a urgències posteriors.

Mitjançant edicte publicat al DOGC s’anunciarà el període d’informació pública per un termini de 10 dies, durant els quals els ens locals podran al·legar el que estimin convenient.

La Comissió de Cooperació Local també va emetre informe favorable sobre les bases reguladores dels ajuts per al finançament d’actuacions i inversions en els espais naturals de protecció especial i en els espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural.

En la propera sessió de la Comissió, prevista per al principi del mes de maig, es resoldran les al·legacions presentades en els tràmits d’informació pública del programa específic de municipis petits, així com del programa específic de biblioteques.