Relacions Institucionals i Participació

El Govern ha aprovat el Projecte de llei sobre un torn especial de promoció interna del cos auxiliar administratiu al cos administratiu.

query_builder   18 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Projecte de llei sobre un torn especial de promoció interna del cos auxiliar administratiu al cos administratiu.

El Govern de la Generalitat, de conformitat amb l’acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat, aprovat el 24 de juliol de 2000, creu necessària la promulgació d’una llei que possibiliti i faciliti una promoció interna del cos auxiliar d’administració al cos administratiu de 300 places en la mateixa plaça ocupada, sempre que el funcionari compleixi els requisits adients.Aquesta llei permetrà que el 100% de les 300 places pactades siguin incloses en els processos selectius previstos en aquesta al torn de promoció interna.Segons la normativa vigent, l’accés a cossos o escales del grup C (Cos Administratiu) es podrà dur a terme mitjançant la promoció interna des de cossos o escales del grup D (Cos Auxiliar d’Administració) de l’àrea d’activitat o funcional corresponent. A aquests efectes, es requerirà estar en disposició del títol de batxiller, de formació professional de segon grau o equivalent, o una antiguitat de deu anys en un cos del grup D o de cinc anys i la superació d’un curs de formació al qual s’ha d’accedir per criteris objectius.Finalment, els processos selectius consistiran en un concurs oposició, en el qual s’establiran proves específiques de la mateixa àrea i especialitat i la valoració de l’expedient administratiu dels participants, d’acord amb el que s’estableixi a les bases de les convocatòries.