Relacions Institucionals i Participació

El Govern aprova el Projecte de llei de mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida familiar del personal de les administracions públiques catalanes.

query_builder   12 setembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida familiar del personal de les administracions públiques catalanes.

Amb l’objectiu d’avançar en la línia d’aconseguir la igualtat real entre l’home i la dona, el Govern de la Generalitat ha aprovat aquest projecte de Llei que facilitarà la conciliació de la vida familiar amb la laboral, en l’àmbit de les administracions públiques, sense discriminació per raó de sexe.Aquesta Llei fomentarà una participació més equilibrada d’ambdós sexes en els casos de naixement, d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu d’un menor.Aquesta nova mesura s’insereix en el seguit d’actuacions i programes destinats a donar suport a les famílies que està portant a terme el Govern de la Generalitat .Així doncs el proppassat mes de febrer el Govern va crear la Secretaria de la Família, com a òrgan responsable de la coordinació i la potenciació de les polítiques d’atenció i protecció de la família.També cal destacar que des del Departament de Benestar Social es donen ajuts a famílies amb infants menors de tres anys. L’import l’any 2001 és de 62.500 pessetes per infant (375,63 euros) i s’hi han acollit 35.000 famílies (la renda familiar no pot superar els 3,5 MPTA). En total aquest 2001 s’han destinat 2.200 MPTA (13.22.266,29 euros).D’altres mesures com ara la deducció del tram autonòmic de l’IRPF pel naixement o adopció d’un segon fill o ulterior, de 50.000 pessetes (300,50 euros) també són mostres de la política familiar duta a terme per la Generalitat. Del projecte de Llei en podem destacar les següents mesures:- S’introdueix el dret dels treballadors de les administracions públiques a percebre el 100% de les seves retribucions en el supòsit de reducció de jornada d’un terç per a tenir cura d’un menor fins que aquest tingui 1 any. En el supòsit que dos treballadors que presten serveis al sector públic generin aquest dret pel mateix subjecte només un d’ells podrà gaudir-ne.Cal dir que es mantenen les previsions actuals de reducció de jornada d’un terç o la meitat per tenir cura d’un fill de menys de 6 anys o d’un disminuït psíquic o físic que no desenvolupa cap activitat retribuïda, amb dret a percebre el 80% i 60% de les retribucions respectivament.- S’amplia el permís que s’atorga en els casos de naixement d’un fill fins a 5 dies (anteriorment es disposava d’entre 2 i 4 dies en el cas que es produís en una altra localitat),Cal fer patent que es preveu l’extensió dels anteriors supòsits en els casos d’adopcions o acolliments permanents o preadoptius d’un menor.