Relacions Institucionals i Participació

El Govern aprova el Projecte de Llei de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomats de la Generalitat de Catalunya

query_builder   28 agost 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de Llei de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomats de la Generalitat de Catalunya

Donant compliment a diverses resolucions parlamentàries, mitjançant aquesta Llei es crea l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat de Catalunya.Les funcions que han de desenvolupar els membres de l’especialitat d’educació social del cos de diplomats de la Generalitat es basen en l’educació no formal, la inserció social de persones desadaptades o discapacitades i l’acció socioeducativa.La Llei també regula els diferents sistemes que possibiliten l’accés a la nova especialitat de personal funcionari i laboral que presta o que hagi prestat serveis d’educador social en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.Pel que fa als funcionaris de l’Administració de la Generalitat que presten o hagin prestat serveis com a educador amb caràcter definitiu i exercint funcions d’educador social s’integren directament en l’especialitat d’educació social si disposen de la titulació pertinent i també es podran integrar aquells que hagin prestat aquests serveis amb caràcter provisional durant un temps mínim de tres anys.