Innovació, Universitats i Empresa

La successió: element clau en la competitivitat de l'empresa familiar

Només el 15% arriba a la tercera generació

query_builder   23 juliol 2004 12:00

event_note Nota de premsa

La successió: element clau en la competitivitat de l'empresa familiar

Només el 15% arriba a la tercera generació

El 65,5% de les empreses catalanes són familiars, xifra que representa el 57,1% de l’ocupació i el 54,9% del volum de vendes sobre el total d’empreses. Tot i això, només un 15% d’aquest tipus de companyies arriben a la tercera generació, amb una esperança de vida de la meitat en comparació amb les no familiars. Segons la Secretària d’Indústria i Energia, M. Teresa Costa, "per tal d’evitar la desaparició de l’empresa familiar cal planificar la seva successió". 

Aquestes dades s’han extret de l’estudi "L’empresa familiar a Catalunya", publicat pel Departament de Treball i Indústria (a través del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial - CIDEM), i la Fundació Joaquim Molins Figueras. El treball, que s’ha presentat aquest matí, ha estat elaborat pel grup d’estudis de l’empresa familiar de la Universitat Pompeu Fabra i per la Universitat de Barcelona.

Els resultats obtinguts posen també de relleu que Gironaés la província que compta amb un major nombre d’empreses familiars (80,9%), seguida de Tarragona(73,2%), Lleida(72,5%) i Barcelona (62,4%). Per sectors, el metal·lúrgic i el de l’alimentació són els que més empreses familiars concentren, amb un 71,5 i 68%, respectivament, mentre que el sector químic és el que té una menor proporció d’empreses familiars (menys del 53%).

L’estudi analitza i quantifica el teixit productiu empresarial familiar a Catalunya. També aprofundeix en els diferents sistemes de direcció i gestió d’aquestes empreses; la propietat i la participació en el capital; els òrgans de govern, i les seves similituds i diferències respectes a les empreses no familiars. Per a l’elaboració d’aquest estudi, s’han analitzat un total de 7.899 empreses catalanes amb unes vendes superiors a 1,2 milions d’euros l’any 1999.

Propietat, govern i gestió a l’empresa familiar

Les empreses familiars a Catalunya, segons l’estudi, presenten dos tipus d’administracions diferents: aquelles que es regeixen per un consell d’administració (48,3% de les empreses) i aquelles que ho fan a través d’un administrador únic (39%).

Pel que fa a la presència de consellers independents, aquesta és encara escassa. Prova d’això és que només el 20,5% de les empreses familiars compten amb aquesta figura, un percentatge que s’eleva fins al 37,7% quan són empreses governades per un consell d’administració i per aquelles de gran dimensió.

Una altra de les característiques de les empreses familiars catalanes és l’elevada presència de familiars en la direcció general. Segons l’estudi, a cada empresa familiar, hi treballa una mitjana de 2,8 familiars, dels quals un 87,2% ocupen càrrecs directius, i la resta altres càrrecs o funcions. La presència familiar també és troba palesa en el capital de l’empresa. Amb xifres, un 77,5% de les empreses analitzades compten amb una participació del 100% de la família en el capital, un percentatge que presenta una relació inversa amb la dimensió de l’empresa.

Situació actual de les empreses familiars

El 26,6% de les empreses familiars catalanes enquestades són de tercera i quarta generació, uns resultats molt semblants a la situació que presenta l’empresa familiar nord-americana. Segons l’estudi, les empreses que presenten una major dimensió (vendes/ocupació) són aquelles companyies familiars creades abans de 1970, governades per mitjà d’un consell d’administració, amb presència de consellers independents i amb la direcció en mans de professionals externs a la família. L’estudi estableix una relació negativa entre el percentatge de membres de la família que treballen a l’empresa i la seva dimensió.

L’estudi també posa de relleu que tot i tenir uns recursos propis (capital social més les reserves) inferiors que la resta de companyies (47,5%), les empreses familiars mostren una major eficiència en l’ús de recursos propis. Així mateix, les empreses més antigues i les dirigides per professionals externs són les que presenten recursos mitjans molt més elevats que la resta d’empreses familiars.

Un altra dels ratios analitzats en aquest estudi és la rendibilitat, essent la de les empreses familiars inferior a la de les no familiars, amb diferències compreses entre el 29 i el 63%, respectivament. Les empreses familiars de primera i segona generació, les governades per un consell d’administració i les dirigides per professionals externs o bé per germans de manera compartida són les que han augmentat més la seva productivitat al llarg dels anys.