Innovació, Universitats i Empresa

Neix el portal de la Xarxa de Telecentres de Catalunya

query_builder   22 juliol 2003 11:56

event_note Nota de premsa

Neix el portal de la Xarxa de Telecentres de Catalunya

El Govern de la Generalitat, amb el suport de Localret, ha posat en marxa una plataforma virtual que ofereix continguts específics a tots els telecentres públics. Aquest fet ha coincidit amb el llançament d’un nou servei que supervisarà i mantindrà tots els punts públics d’accés a Internet integrats a la Xarxa.

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el consorci Localret han posat en servei la plataforma virtual de la Xarxa de Telecentres de Catalunya (www.xarxa365.net), per tal d’oferir un servei global al conjunt de Telecentres existents a Catalunya.

Aquesta plataforma, oberta a tots els ciutadans, està basada en la de la Universitat Oberta de Catalunya i s’estructura en tres comunitats virtuals: Teletreball, Social i Ciutadania, que serveixen tant per a dinamitzar i promoure l’ús de les TIC entre els usuaris dels telecentres, mitjançant la realització de tasques de divulgació, formació i de creació de continguts específics, com per donar suport en aquestes activitats als dinamitzadors i responsables de cada telecentre. www.xarxa365.net ofereix continguts i informacions genèriques, i d’altres específiques per als usuaris registrats totalment de franc.

L’objectiu d’aquestes comunitats és proveir d’un mitjà virtual que complementi les actuacions de creació de telecentres i de dotació de punts públics d’accés a Internet, i que serveixin com a nexe d’unió per cohesionar i donar serveis al conjunt d’usuaris dels telecentres, i a les persones que hi accedeixin des de casa, a partir de la identificació dels àmbits d’interès que corresponen als telecentres existents:

Centres de teletreball promoguts pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Centres Òmnia promoguts pel Departament de Benestar i Família i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya, i Telecentres municipals o comarcals

Per fer-ho, cadascuna d’aquestes comunitats disposa d’un Centre de Suport i Dinamització, que a part de coordinar les actuacions dels telecentres “físics”, adscrits a les comunitats, també elaboren els continguts i els serveis propis del seu àmbit. Aquestes funcions són realitzades pel Consell Comarcal de Bages en l’àmbit del teletreball, l’Associació Juvenil TEB en l’àmbit de la comunitat social, i l’ens gestor del CAT365 en l’àmbit de la ciutadania.

HELP DESK

La instal·lació de més de 2.500 ordinadors en tot el territori, obliga a disposar d’un servei de supervisió i manteniment de tot l’equipament distribuït, que ajudi a l’usuari a resoldre les incidències que es puguin anar produint. Des de resoldre les avaries de maquinari coordinant amb el servei de manteniment, a solventar els dubtes o incidències del programari o de la utilització de configuració de l’accés a la xarxa, la gestió d’usuaris o qualsevol altre dubte que pugui sorgir.

Per aquest motiu s’ha posat en servei un sistema d’atenció telefònica, destinat als responsables dels telecentres que els ajudi a resoldre els problemes que puguin anar sorgint, i el que és més important, que els serveixi per tenir confiança i no sentir-se sols davant de les diferents incidències que vagin sorgint.

Al marge d’atendre les peticions del dinamitzadors dels telecentres, aquesta assistència supervisarà l’ús i funcionament de l’equipament instal·lat, gestionarà i controlarà l’accés a determinats continguts que atemptin contra els drets, les llibertats o la dignitat de les persones. Aspecte que és essencial a tenir compte quan es tracta d’un servei públic adreçat a tots els ciutadans, tant a les persones adultes com als infants.

Aquest servei de Help Desk gestionarà les garanties del maquinari proveït per la Generalitat, però pel que fa a la resolució dels problemes de programari serà també extensible als responsables d’aquells telecentres, que encara que no se’ls hagi subministrat equipament, s’hagin adscrit a la Xarxa de Telecentres de Catalunya.

La Xarxa de Telecentres de Catalunya va néixer com a resposta al Pacte Institucional signat el 23 de juliol de 2001 per totes les forces parlamentàries de Catalunya amb l’objectiu fonamental de garantir l’equilibri territorial i la cohesió social, i suposa la creació d’una xarxa de punts públics que permeti la realització de tasques de divulgació, formació i accés a Internet.

En aquest sentit, 684 municipis d’arreu del país, es beneficiaran del desplegament de la Xarxa de Telecentres de Catalunya que permetrà passar dels 3.176 punts públics d’accés a Internet existents abans del projecte (dada que suposa un rati de 1 / 2.003 punts/habitant), als 5.763 punts distribuïts per tot el territori català. Aquesta xifra equival a assolir un rati de 1 / 1.104 punts/habitant, que supera en bona mesura el rati inicialment plantejat al Pacte Institucional signat el 24 de Juliol de 2001 (1/2000 punts/habitant).

Les seves prioritats principals són facilitar l’accés a Internet, garantir la presència i l’ús de la llengua catalana al món de les tecnologies, prioritzar la instal·lació de telecentres a zones deprimides o zones rurals, impulsar l’ús de les noves tecnologies, i realitzar tasques de divulgació, formació dels ciutadans i creació de continguts.