Innovació, Universitats i Empresa

El pressupost que el DURSI dedicarà a recerca el 2003 creix un 17%

S'inclou una primera partida econòmica de 2.6M€ per al Laboratori de Llum de Sincrotró

query_builder   24 desembre 2002 11:20

event_note Nota de premsa

El pressupost que el DURSI dedicarà a recerca el 2003 creix un 17%

S'inclou una primera partida econòmica de 2.6M€ per al Laboratori de Llum de Sincrotró

En els pressupostos de la Generalitat que ha aprovat el Parlament, destaca l’augment de la partida destinada a recerca. Dins els pressupostos del DURSI, la part que correspon a la Direcció General de Recerca (DGR) és de 70M€, amb un increment respecte a l’any anterior del 17%.

D’aquest 17%, un 4.5 correspon a la primera partida econòmica que la Generalitat destina al projecte de Laboratori de Llum de Sincrotró, que s’ha de construir al Vallès. La quantitat destinada, 2.6M€, anirà acompanyada d’una quantitat igual aportada pel Govern espanyol.

Si descomptem el 4.5% dedicat al Sincrotró, l’increment resultant en el pressupost de la DGR és de 12.5%, en línia amb les directrius econòmiques marcades al III Pla de Recerca de Catalunya (2001-2004). Un dels objectius que marca el III Pla és que el 2004, la despesa catalana en R+D assoleixi l’1.4% en relació al PIB. Aquest objectiu, però, només es podrà aconseguir si els recursos privats que es dediquen a R+D creixen de manera paral·lela als públics.

El pressupost global del DURSI per al 2003 és de 702.03M€, amb un increment respecte al 2002 del 8.40%.

La partida corresponent a la Direcció General d’Universitats és de 594.46M€ (+6.73%). El capítol 4 d’aquesta partida, que recull les transferències a les universitats, és de 555.93M€ (+8.07%), incloent les corresponents a la UOC i la UVic.

Pel que fa al pressupost de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, que ha assumit noves competències, és de 21.50M€ (+22.86%). Entre els projectes de la Secretaria per al 2003 hi ha un pla d’inversions per aconseguir la cobertura gairebé total de telefonia mòbil a Catalunya, mitjançant la construcció d’unes 40 torres de telecomunicacions en punts estratègics.