Innovació, Universitats i Empresa

El Govern ha acordat autoritzar la participació de la Generalitat de Catalunya a la Fundació Universitària Balmes.

query_builder   2 abril 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat autoritzar la participació de la Generalitat de Catalunya a la Fundació Universitària Balmes.

La Fundació Universitària Balmes és l’institució privada que va iniciar els Estudis Universitaris de Vic l’any 1977. Progressivament es van impartir en els centres adscrits a la Fundació diverses titulacions universitàries oficials fins que l’any 1997, havent assolit un nivell d’acceptació social i un grau de desenvolupament de qualitat acadèmica i de consolidació territorial, es va reconèixer per Llei la Universitat de Vic.Tenint en compte aquesta trajectòria, el Govern de la Generalitat ha estimat d’interès contribuir a la viabilitat de la Universitat de Vic mitjançant la participació en la Fundació Universitària Balmes.Així doncs, els membres representants de la Generalitat de Catalunya que en formaran part seran els següents:- Sr. Josep Grifoll i Guasch, secretari general del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, com a vocal.- Sr. Antoni Giró i Roca, director general d’Universitats, que actuarà com a vicepresident.- Sra. Carme López i Pol, subdirectora general d’Universitats, que actuarà com a vocal.Així doncs, la composició del Patronat de la FUB queda com segueix:- Els 3 membres de la Generalitat abans esmentats.- 3 membres de l’Ajuntament de Vic.- 3 membres de la Universitat (els escollirà el Claustre de la UV).- 1 membre de les empreses Eumo Gràfic o Eumo Editorial.- 4 membres en representació social o econòmico-empresarial (dos d’aquests a proposta de l’Ajuntament i la Generalitat).