Innovació, Universitats i Empresa

El Govern autoritza el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació per a realitzar despeses amb un abast pluriennal d'un import total de 232.700.000 pessetes (1.398.555,16 euros) per al Programa de formació en terceres llengües en l'àmbit universitari, oferta docent no presencial de llengua anglesa.

query_builder   12 setembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern autoritza el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació per a realitzar despeses amb un abast pluriennal d'un import total de 232.700.000 pessetes (1.398.555,16 euros) per al Programa de formació en terceres llengües en l'àmbit universitari, oferta docent no presencial de llengua anglesa.

Cal recordar que el programa de formació en terceres llengües a la universitat comença a funcionar, en una primera fase, a partir del curs 2001/02. Durant aquest curs acadèmic s’implementarà l’oferta docent no presencial per als alumnes que vulguin cursar la matèria de manera optativa (crèdits de lliure elecció). Aquests cursos no presencials es faran amb suport informàtic i corresponen als nivells de 3er i 4rt de l’Escola Oficial d’Idiomes, un nivell que segons criteris del Consell d’Europa és el d’un usuari independent.El programa de terceres llengües a la universitat neix d’un acord que va prendre la Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) el juny de l’any passat, on s’expressava una voluntat no només de la comunitat universitària, sinó també del conjunt de la societat, sobre la necessitat de dur a terme actuacions conduents a incrementar el nivell de coneixements d’un tercer idioma en l’àmbit universitari.L’objectiu últim d’aquest programa és aconseguir que en un termini de 5 anys la formació de tots els estudiants universitaris de Catalunya inclogui el domini d’una tercera llengua, tant pel que fa a l’escriptura com a la comprensió oral. Per aconseguir aquest objectiu les universitats tindran un termini de 4 anys per dur a terme els canvis pertinents. Les universitats podran modificar els plans d’estudi incloent la tercera llengua com a matèria obligatòria, o bé incloent la tercera llengua com a requisit necessari per a l’obtenció del títol.