Innovació, Universitats i Empresa

El Govern acorda la reestructuració de diversos Departaments.

query_builder   24 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda la reestructuració de diversos Departaments.

El Govern ha considerat convenient dur a terme aquesta reestructuració ateses les característiques funcionals de diversos departaments. Aquesta reestructuració es concreta com segueix:1.- En el Departament de la Presidència:- Es crea la Secretaria de Relacions Exteriors en el Departament de la Presidència, assumint la funció d’aquest Departament de donar suport al president de la Generalitat en relació a la projecció, l’impuls i la coordinació de l’acció exterior de la Generalitat.Cal fer menció que aquesta Secretaria té atribuïda la política de cooperació per al desenvolupament, així com el seguiment i coordinació dels ajuts que des dels diferents departaments es duguin a terme, com també els aspectes relacionats amb consolats, casals i comunitats catalanes a l’exterior.També queda adscrit al Departament de la Presidència l’Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació i el Programa per al desenvolupament de les Relacions amb el Consell d’Europa.- La Direcció General de Radiodifusió i Televisió de la Secretaria de Comunicació del Departament de la Presidència passa a denominar-se Direcció General de Mitjans Audiovisuals, adaptant-se a la nova realitat en matèria de ràdio i televisió.- El Centre d’Història Contemporània de Catalunya, fins ara adscrit al Departament de Cultura, s’adscriu a la Secretaria General del Departament de la Presidència.- Es crea el Gabinet Tècnic com a òrgan de suport directe de la Secretaria General del Departament de la Presidència.2.- En el Departament de Governació i Relacions Institucionals:Per tal d’impulsar l’organització administrativa de l’Administració de la Generalitat i la coordinació i el seguiment de les polítiques de millora i de modernització de l’Administració de la Generalitat, s’adscriu la Direcció general d’Organització de l’Administració a la Secretaria General d’Administració i Funció Pública d’aquest Departament.El Departament manté la funció de suport a les relacions institucionals en matèria d’exterior.3.- En el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació:Per tal d’atendre amb una millor eficàcia i eficiència els reptes i la problemàtica que planteja l’evolució del sector de les telecomunicacions i la societat de la informació, s’ha considerat oportú reforçar la Secretaria per a la Societat de la Informació. A més de les funcions que ja li són atribuïdes, assumeix funcions de l’àmbit de les telecomunicacions i la informàtica, i passa a denominar-se Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.Així doncs, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació s’adscriu al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.