Innovació, Universitats i Empresa

El Govern acorda autoritzar la constitució de la Fundació Privada Observatori per a la SI

query_builder   19 març 2003 11:33

event_note Nota de premsa

El Govern acorda autoritzar la constitució de la Fundació Privada Observatori per a la SI

La Generalitat de Catalunya ha aprovat la creació de la Fundació privada Observatori per a la Societat de la Informació que permetrà fer un seguiment conjuntural dels principals indicadors referents a la implantació de la Societat de la Informació junt amb indicadors macroeconòmics i sectorials que afecten als diferents àmbits de la societat del coneixement.

En l’actualitat ja existeix l’Observatori per a la Societat de la Informació (OBSI), que depèn del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, l’objectiu del qual és oferir informació conjuntural dels principals indicadors referents a la implantació de la Societat de la Informació a Catalunya i ser una complerta font d’informació, especialment, pel que fa a dades estadístiques i a dades qualitatives.

Tal i com es va anunciar a principis d’any, és voluntat del Govern de la Generalitat potenciar l’OBSI per convertir-lo en un referent indiscutible a Catalunya i un partner significatiu a nivell europeu. És per aquest motiu que la refundació d’aquest Observatori, que revestirà la forma d’una Fundació, estarà integrat inicialment per la Generalitat, Localret i la Universitat Oberta de Catalunya.

La Fundació privada Observatori per a la Societat de la Informació tindrà per objecte donar elements de referència als agents decisoris de la societat, especialment a les administracions públiques, per a l’adopció de decisions relatives a les polítiques inherents al desenvolupament de la societat de la informació i, d’aquesta manera, situar Catalunya al capdavant de la societat de la informació beneficiant així tots els sectors socials de Catalunya i la seva àrea d’influència.

La Fundació tindrà entre d’altres finalitats:

- Incrementar fiablement el coneixement existent de la implantació i utilització de les TIC a Catalunya, així com promoure el coneixement i la implantació de la Societat de la Informació en el país i donar a conèixer a la societat les iniciatives que hi estiguin vinculades.

- Promoure la col·laboració i la cooperació regional i internacional i, col·laborar amb altres institucions i organitzacions en l’observació de projectes propis vinculats a la societat de la informació.

El nou Observatori serà una eina compartida i que es coordinarà amb els altres ens que es dediquin a l’anàlisi estadístic (IDESCAT) i a l’estudi d’Internet (l’IN3).

La Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació la integraran:

- President: que serà el secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

- 2 vicepresidents: el rector de la UOC i el president de Localret.

- 12 vocals: 2 per cada entitat fundadora i sis més que seran escollits pel Patronat.