Innovació, Universitats i Empresa

El DURSI considera que el projecte d'estatuts de la UdG es pot considerar aprovat i que no correspon la convocatòria de noves eleccions

Dos informes jurídics donen resposta a la consulta efectuada per la Universitat de Girona el passat 11 d'abril

query_builder   12 maig 2003 11:53

event_note Nota de premsa

El DURSI considera que el projecte d'estatuts de la UdG es pot considerar aprovat i que no correspon la convocatòria de noves eleccions

Dos informes jurídics donen resposta a la consulta efectuada per la Universitat de Girona el passat 11 d'abril

El conseller del DURSI, Andreu Mas-Colell, ha fet arribar al rector de la UdG, Joan Batlle, els informes elaborats per l’Assessoria Jurídica del Departament com a resposta a la consulta efectuada per aquesta Universitat el passat 11 d’abril. La UdG demanava l’opinió del Departament sobre la majoria necessària per aprovar el projecte d’estatuts, a fi d’aclarir si aquests van quedar aprovats o no en la sessió del Claustre de la UdG del 8 d’abril.

En l’informe jurídic del Departament es considera que el procés que va tenir lloc al Claustre de la UdG va ser una “adaptació dels estatuts obligada per les disposicions legals promulgades amb posterioritat a la seva entrada en vigor” (LOU i LUC), i no una “reforma que es deriva de la voluntat de la Universitat i que no està fonamentada en la necessitat d’ajustament dels estatuts a la normativa vigent”.

Per tant, “el règim de majoria necessari per aprovar el projecte d’estatuts de la UdG, segons el previst a l’article 182.1 dels estatuts de la Universitat, és el vot a favor de la majoria dels claustrals presents” i, en conseqüència, “el projecte d’estatuts de la UdG es pot considerar aprovat pel Claustre universitari”.

En referència a una consulta plantejada pel mateix conseller sobre la disposició transitòria cinquena del projecte d’estatuts, referent a l’elecció del rector, l’Assessoria Jurídica del DURSI considera, en un segon informe, que aquesta només és conforme a legalitat si s’interpreta que no correspon la convocatòria de noves eleccions al càrrec de rector, ja que aquest ha estat escollit d’acord amb la LOU i aquesta estableix (article 16.2) que és a iniciativa d’un terç dels membres del Claustre i per aprovació de dos terços que es poden convocar eleccions a rector amb caràcter extraordinari.