Innovació, Universitats i Empresa

Barcelona guanya en connectivitat

query_builder   22 març 2004 12:30

event_note Nota de premsa

Barcelona guanya en connectivitat

Les línies Barcelona-Sabadell i Barcelona-Terrassa dels Ferrocarrils de la Generalitat i les Rondes de Barcelona ja tenen cobertura de telefonia mòbil

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, va signar convenis amb Retevisión Móvil (en endavant Amena), Telefónica Móviles España (en endavant Movistar) i Vodafone España per tal de millorar l’extensió territorial de la cobertura actual en els serveis de telefonia mòbil arreu de Catalunya.

Dins del marc del conveni signat amb Amena, s’està aconseguint una millora progressiva del servei de telefonia mòbil a les carreteres i vies fèrries amb deficiències de cobertura detectades. L’objectiu és donar solució als principals trams de vies de comunicació, així com als túnels, tant els que pertanyen a la xarxa de línies fèrries com a la de carreteres:

- Amena dóna servei de telefonia mòbil a les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya "Plaça de Catalunya-Sabadell" i "Plaça de Catalunya-Terrassa", on també són presents les altres dues operadores.

- Amena ja ofereix cobertura completa a tot el recorregut, túnels inclosos, de les Rondes de Barcelona.

Per assolir l’objectiu del conveni, la Generalitat de Catalunya és conscient que la inversió privada pot no ser suficient per garantir el desplegament d’infraestructures, i cooperarà activament donant suport administratiu quant a tramitació de permisos i recerca de solucions, per tal d’agilitar al màxim la implantació per part de les operadores de les solucions adequades a totes les incidències detectades.

Els convenis signats són una bona mostra de l’esperit de cooperació i realisme en què es vol basar, perquè sigui realment efectiva, l’actuació a Catalunya en matèria de telecomunicacions i societat de la informació. La Generalitat de Catalunya espera que amb aquestes accions es millori el servei de telefonia mòbil perquè tots els habitants del país puguin triar amb igualtat (independentment del lloc on visquin) entre les diferents ofertes del mercat actual.

Aquests convenis s’emmarquen dins del projecte Microcom II que es concreta en el disseny, elaboració i execució d’un pla d’actuació en matèria de tecnologies de la informació i xarxes de telecomunicació sobre la totalitat del territori català. Dins d’aquest projecte, s’han elaborat estudis de detall comarcals, per nucli de població, de les actuals xarxes de telecomunicacions així com de les possibles millores dels serveis de telecomunicació (telefonia bàsica, telefonia mòbil, accés a Internet, ràdio i televisió analògiques). L’objectiu final del pla d’actuació és que els ciutadans i les empreses de Catalunya tinguin accés a un servei de telecomunicacions més complet que l’Universal, que inclogui la telefonia bàsica, l’accés a Internet, l’ampliació de la cobertura de telefonia mòbil i la recepció dels programes de ràdio i televisió de la Generalitat de Catalunya. L’execució efectiva i correcta d’aquest pla no seria possible sense una col·laboració intensa entre les diferents administracions (Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments) i d’aquestes amb les operadores i els proveïdors d’infraestructures.

`