Territori

La Generalitat aprova la millora de la C-16 (antiga C-1411) entre Navàs i Bagà

S'invertiran més de 100 MPTA

query_builder   8 març 2001 13:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova la millora de la C-16 (antiga C-1411) entre Navàs i Bagà

S'invertiran més de 100 MPTA

El departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través de la direcció general de Carreteres, ha aprovat el projecte de millora i d’arranjament de talussos i drenatge de la carretera C-16 (antiga C-1411), entre els punts quilomètrics 52,1 i 99,62, als termes municipals de Navàs (Bages) i Bagà (Berguedà). Aquesta actuació, que es preveu que comenci el proper mes de setembre amb un termini d’execució de 4 mesos pel primer tram i 2 mesos pel segon, té un pressupost de 109 MPTA (655.000 ’).El projecte consisteix en l’arranjament dels talussos esmentats a la carretera C-16 (C-1411) mitjançant el saneig previ dels blocs inestables i la col·locació de diversos tipus de malla metàl·lica. Així mateix també inclou la solució del drenatge del tram de carretera situat entre els punts quilomètrics 97,32 i 97,44, al marge esquerre, i la construcció de dos trams de murs de formigó de 50 m i 10 m de llargada, situats entre els mateixos punts quilomètrics.A la carretera C-16 (C-1411) s’han realitzat, o es troben en fase d’execució o licitació, diferents projectes de millora de talussos, fonamentalment a partir de l’estiu de 1994 durant el qual es van succeir greus incendis que van alterar l’equilibri dels mateixos per pèrdua de la cobertura vegetal. La millora afecta als talussos que darrerament han provocat actuacions urgents de conservació i que cal solucionar de forma més contundent, ubicant-los al llarg del recorregut comprès entre els punts quilomètrics 52,1 i el 89.A efectes de licitació i amb un criteri de prioritat en les actuacions, els treballs han estat dividits en dos trams. Tant en un com l’altre, les actuacions consisteixen en sanejar talussos i col·locar diferents tipus de malles per a la protecció de talussos i/o reparació de les xarxes existents. També es preveu la neteja de cunetes allà on sigui necessari.