Territori

La Generalitat aprova l'estudi informatiu i d'impacte ambiental del tram final de l'Eix Transversal entre Cervera i les Oluges, la Segarra

S'invertiran prop de 3.400 MPTA

query_builder   14 febrer 2001 13:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova l'estudi informatiu i d'impacte ambiental del tram final de l'Eix Transversal entre Cervera i les Oluges, la Segarra

S'invertiran prop de 3.400 MPTA

El departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través de la direcció general de Carreteres, ha aprovat l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la nova carretera que connectarà l’Eix Transversal (C-25) amb la N-II, entre els punts quilomètrics 82 i 88,3, entre Cervera i les Oluges.L’estudi Informatiu consisteix en la definició, anàlisi, valoració i comparació de les possibles solucions per al nou tram de l’Eix Transversal entre Cervera i Les Oluges, tenint en compte els diversos aspectes que influeixen a l’anàlisi comparativa de les esmentades solucions, amb la finalitat de seleccionar el traçat més adequat a efectes d’informació pública. A continuació s’iniciarà la informació pública corresponent.L’objectiu d’aquest nou tram de carretera és finalitzar l’Eix Transversal, connectant la variant de la carretera N-II a Cervera amb el tram actualment en servei que comença a les rodalies de Montfalcó Murallat en la intersecció amb la carretera LV-1004 d’accés a Santa Fe des de la N-141. Es tracta d’un enllaç direccional en sentit Lleida entre dues vies ràpides. S’ha projectat com a confluència ’ bifurcació d’autovies, fet que porta a que, per complir les distàncies que marca l’actual instrucció de carreteres, a l’actuació prevista s’hagi de perllongar fins a l’enllaç Cervera Centre de l’autovia N-II.Com a inici de l’estudi s’han pres els punts d’entroncament de les vies de l’Eix Transversal al tronc de l’autovia N-II. Des d’aquests punts fins a l’enllaç Cervera Centre de la N-II caldrà l’eixamplament de l’autovia per l’exterior per incorporar les lleis de confluència i bifurcació.S’han estudiat dues alternatives:Alternativa 1 Comença un cop passada la carretera L-311 de Cervera a Guissona. Segueix un traçat sensiblement paral·lel a la carretera N-141, creuant-la en el punt quilomètric 0,54. Per aquesta carretera es preveu realitzar una variant de traçat que permeti un creuament mitjançant un pas superior més ortogonal que amb el traçat actual. El punt final es situa en el punt quilomètric 5,73, on connecta amb el tram actualment en funcionament de l’Eix Transversal. En aquesta zona es preveu l’endegament del riu Sió en una longitud de 407,57 m i la remodelació de l’actual enllaç amb la N-141 per adaptar-lo a la nova situacióAlternativa 2 El traçat s’aparta de la N-141, un cop creuada aquesta carretera, acostant-se més al traçat del ferrocarril. Més endavant torna a recuperar, a l’alçada de les Oluges, el traçat de la primera alternativa. L’Estudi inclou l’explanació per a la construcció d’una futura Àrea de Servei per a cadascuna de les alternatives.Pressupost estimat per alternativesAlternativa 13.389 MPTAAlternativa 23.390 MPTA