Territori

La Generalitat aprova la construcció d'un nou pas sota el ferrocarril a l'Espluga de Francolí

Es millorarà la seguretat viària amb una inversió de més d'1 MEUR

query_builder   6 juny 2003 12:45

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova la construcció d'un nou pas sota el ferrocarril a l'Espluga de Francolí

Es millorarà la seguretat viària amb una inversió de més d'1 MEUR

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el projecte de construcció d’un nou pas inferior sota el ferrocarril, entre els punts quilomètrics 0,13 i 0,4 de la carretera T-700, al terme municipal de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà). Aquesta actuació, que es preveu que comenci durant el quart trimestre d’aquest any amb un termini d’execució de 6 mesos, té un pressupost d’1,11 MEUR (184 MPTA).

L’objectiu de les obres és la substitució de l’estructura de pas sota el ferrocarril per una altra que faciliti l’accessibilitat al nucli urbà de l’Espluga de Francolí. Aquesta actuació també inclou el condicionament de la xarxa d’aigües pluvials i residuals del tram de carretera afectat per la construcció del nou pas. A més, s’eixampla i condiciona la carretera entre els punts quilomètrics 0,13 i 0,4.

Descripció de les obres

Les obres es porten a terme en el tram de la carretera urbana T-700 comprès entre l’actual pont sobre el riu Francolí, a l’entrada de l’Espluga de Francolí, i el començament de la rotonda que forma part de la connexió de l’esmentada carretera amb la N-240.

L’arc del pas sota el ferrocarril actual està format per una estructura abovedada de formigó de dimensions reduïdes. Té una alçada de 5,70 m i una amplada de 4,82 m, amb unes condicions estructurals obsoletes. Es projecta substituir-la per una nova estructura formada per un marc tancat de formigó armat amb unes dimensions interiors de 10,5 x 7,2 m i una alçada de 5,50 m.

Com a obres complementàries es preveuen esbrossades, enderrocs i moviment de terres per a millorar el traçat i l’ampliació de la plataforma, així com per a rases, pous i fonaments d’obres de fàbrica i drenatge.

El projecte es completa amb la senyalització horitzontal, vertical i la col·locació de baranes metàl·liques de protecció de vianants, així com d’un nou drenatge amb xarxes separatives d’aigües pluvials i residuals.