Territori i Sostenibilitat

La Generalitat aprova la construcció d'un nou accés a Òrrit des de la N-230, Pallars Jussà

Es construirà un nou pont sobre el Noguera Ribagorçana

query_builder   16 febrer 2001 12:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova la construcció d'un nou accés a Òrrit des de la N-230, Pallars Jussà

Es construirà un nou pont sobre el Noguera Ribagorçana

El departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través de la direcció general de Carreteres, ha aprovat el projecte de construcció del nou accés a Òrrit, al terme municipal de Tremp, des de la carretera N-230. Aquesta actuació, que inclou el primer tram comprès entre Tremp fins al nou pont d’Òrrit sobre el Noguera Ribagorçana (entre els punts quilomètrics 0 i 0,26), suposa una inversió total de 75,8 MPTA (456.000 ’), dels quals 62,3 MPTA (375.000 ’) aniran a càrrec de la direcció general de Carreteres i 13,5 MPTA (81.000 ’) els aportarà l’Ajuntament de Tremp. Es preveu que les obres, que tenen un termini de 4 mesos, comencin el proper mes de juliol. La població d’Òrrit, agregada al municipi de Tremp, està situada al marge esquerre del riu La Noguera Ribagorçana, a l’oest de la població d’Aren (Osca), a l’altre marge del riu. La situació dels accessos d’Òrrit, són mitjançant un pont romànic i un camí veïnal que dóna accés a les finques del marge esquerre del riu i a través d’ell es té sortida natural a Tremp. Amb la construcció del nou pont es pretén donar un nou accés a la N-230, així com a Òrrit i d’aquesta manera facilitar el pas de vehicles pesants . El nou pont té una llargada de 40 m, sense piles intermèdies, format per bigues de 41,4 m de longitud, recolzades en dos estreps situats a cada marge del riu. La secció transversal total del pont és de 10 m, essent la calçada de 7 m i la resta de voreres. La longitud dels accessos és de 400 m pel que fa a l’entroncament amb l’actual camí d’accés a Òrrit.La redacció i aprovació del projecte d’aquest primer tram, així com la seva execució, licitació i adjudicació, correspon a la direcció general de Carreteres del departament de Política Territorial i Obres Públiques. Un cop finalitzades les obres l’ajuntament de Tremp n’assumirà la titularitat i conservació.Pel que fa al segon tram, que comprèn la connexió des del pont fins a la N-230, entre els punts quilomètrics 0,26 i 0,68, la construcció d’una rotonda a la N-230 de 40 m i carrils d’acceleració i desacceleració en 400 m, se’n farà càrrec, en la seva totalitat, la Diputació General d’Aragó amb una inversió de 20 MPTA (120.000 ’).Així doncs, s’ha previst la construcció d’un nou pont que està situat a una distància d’1,6 Km aigües amunt del pont existent. Aquesta actuació forma part d’un conveni entre el departament de Política Territorial i Obres Públiques, la Diputació General d’Aragó i l’Ajuntament de Tremp.En aquest conveni s’estableixen les següents obres:- Nou pont sobre el Noguera Ribagorçana, a càrrec del departament de Política Territorial i Obres Públiques.- Connexió des del pont fins a la carretera N-230 situada a uns 400 m de distància, a càrrec de la Diputació General d’Aragó.- Accés pel costat est fins al camí situat a uns 140 m de distància, a càrrec de l’Ajuntament de Tremp.