Territori

La Generalitat aprova el traçat i l'estudi d'impacte ambiental de la L-701 entre el Soleràs i Juncosa, les Garrigues

S'eixamplarà la carretera amb una inversió de 416 MPTA

query_builder   23 febrer 2001 13:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova el traçat i l'estudi d'impacte ambiental de la L-701 entre el Soleràs i Juncosa, les Garrigues

S'eixamplarà la carretera amb una inversió de 416 MPTA

El departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través de la direcció general de Carreteres, ha aprovat el projecte de traçat i d’estudi d’impacte ambiental de l’eixamplament i reforçament del ferm de la carretera L-701, entre els punts quilomètrics 22,94 i 32,54, entre el Soleràs i Juncosa. Aquesta actuació, que es preveu que surti a informació pública el proper mes de març, té un pressupost de 416 MPTA (2,5 milions d’’) que correspon a l’Alternativa 1.L’obra consisteix en el condicionament de la carretera L-701 entre el Soleràs i Juncosa a fi d’adaptar-lo al vigent Pla de Carreteres.El tram de la carretera esmentat presenta una plataforma amb amplades que varien entre 5,1 m i 5,7 m. Disposa d’un ferm constituït per un doble tractament superficial. El seu traçat conté radis circulars inferiors als 60 m.La carretera condicionada s’eixamplarà fins aconseguir una secció de 7 m, és a dir, dos carrils de 3 m i dos vorals de 0,5 m. La carretera tindrà un radi mínim de 85 m, la qual cosa permetrà una velocitat específica de 50 Km/h. També es substituirà el paviment existent per un nou paviment d’aglomerat asfàltic en calent.A l’estudi d’impacte ambiental es comparen dues alternatives, on la conclusió és que l’Alternativa 1 destaca favorablement respecte a l’Alternativa 2, degut a un traçat que suposa un menor moviment de terres, a abocar i una menor afectació al paisatge. El projecte es completa amb els elements de drenatges longitudinal i transversal, així com la senyalització vertical i horitzontal corresponent.Finalment, cal assenyalar que les obres d’aquesta actuació s’han inclòs dins dels pressupostos per tal que siguin executades l’any vinent, un cop feta la informació pública que s’iniciarà properament.