Territori

La Generalitat adjudica la construcció de la nova estació d'autobusos de Camprodon

La nova estació tindrà un trànsit de 72.000 viatgers l'any

query_builder   20 febrer 2003 17:43

event_note Nota de premsa

La Generalitat adjudica la construcció de la nova estació d'autobusos de Camprodon

La nova estació tindrà un trànsit de 72.000 viatgers l'any

La Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha adjudicat les obres de construcció de la nova estació d’autobusos de Camprodon, a la comarca del Ripollès. Aquesta actuació, que es preveu que s’acabi el proper mes de juny amb un termini d’execució de 4 mesos, suposa una inversió de 342.300 EUR (56,9 MPTA) i s’inclou dins el Pla de Transports de Viatgers 2002-2005.

En els darrers 20 anys, la Generalitat ha construït una extensa xarxa d’estacions d’autobusos, amb més de 30 instal·lacions en servei i una inversió total d’uns 30 MEUR (5.000 MPTA). Aquest nivell d’actuació es troba molt proper als objectius plantejats en el Pla d’Estacions d’Autobusos on es preveia, d’una banda, que totes les capitals comarcals disposessin d’un equipament per a l’espera dels viatgers atenent al volum de serveis prestats i, d’altra, que totes les poblacions amb més de 50 serveis diaris tinguessin, així mateix, una estació-parada equipada.

La nova estació d’autobusos de Camprodon

 La nova estació d’autobusos donarà servei a 5 línies de transport regular de viatgers per carretera que pertanyen a una mateixa empresa concessionària (TEISA). També acollirà el transport discrecional que tingui com a destinació Camprodon.

Es preveu per a la nova estació un trànsit anual de 4.800 expedicions d’autobusos de transport regular, i de 72.000 viatgers.

 Ubicació

 El solar per aquesta nova terminal d’autobusos està situat dins la zona sud-oest de Camprodon que dona accés al centre urbà pel camí Camp de la Vila. Aquest solar de forma triangular queda delimitat pel camí abans esmentat, per la carretera C-38 (Sant Pau de Segúries-Camprodon-Molló) i per l’accés peatonal al parc Mare de la Font.

Principals objectius

· Ordenar l’accés a la nova terminal dels autobusos de línia regular així com els turístics, permetent la parada de 4 autobusos.

 · Possibilitar l’accés a través del nou parc o zona ajardinada i també a través de l’estructura viària urbana existent i de nova creació (ctra. de Sant Joan i passeig de la Muralla), ampliant les possibilitats dels circuits d’accés a l’estació.

 · Ordenar el programa propi de la nova terminal: sala exterior i marquesina, sala interior, serveis, magatzem, sala per a la instal·lació d’una estació transformadora, així com també definir la imatge d’aquest nou edifici.

 Dades d’interès:

- Superfície d’actuació: 1.000 m2.

- Edifici terminal: 34 m2.

- Sala d’espera – refugi: 15 m2.

- Sanitaris: 15 m2.

- Local de neteja: 4 m2.

- Marquesina: 30 m2.

- Andana amb capacitat per a 3 autobusos.

- 2 places d’aparcament autobusos.

- El disseny de l’edifici terminal i la marquesina s’haurà d’adaptar a la tipologia arquitectònica de l’entorn.

 - Edifici energèticament sostenible. Calefacció.

- 1 Plafó informatiu.

- Senyalització normalitzada “Transports Públics de Catalunya”. - Il·luminació.

 - Aparcament de bicicletes.

Descripció de les obres

 La solució adoptada requereix diverses actuacions:

- S’elimina l’estació transformadora existent, possibilitant d’aquesta manera l’accés en sentit sudoest-nordoest del camí Camp de la Vila a la nova terminal. Es crea una illa circulatòria a fi d’ordenar el trànsit de vehicles i s’aprofita com un espai de plaça de vianants amb bancs i enllumenat a tota l’esplanada de la terminal.

- Es modifica l’actual traçat a fi d’obtenir més espai tant per a l’andana com per a l’edifici i també possibilitar el pas dels autobusos amb una calçada més ampla.

 - L’edifici es col·loca al llarg de l’andana o zona pavimentada de vianants. La terminal se situa de manera que quedi propera al nucli urbà i al pas de vianants cap al parc. Aquest edifici permet l’espera aixoplugada dels autobusos amb una zona de porxo i marquesina i una zona d’espera interior amb una sala i uns serveis.

 Superfície urbanitzada: 1581 m2

Superfície edificada: 87 m2

Sanitaris: 15 m2

Sala d’espera: 20 m2

Porxo: 20 m2