Territori

El pla comarcal de muntanya destinarà uns 12.000 MPTA al Solsonès

S'aprova inicialment el Projecte per al quinquenni 2001-2005

query_builder   20 febrer 2001 16:30

event_note Nota de premsa

El pla comarcal de muntanya destinarà uns 12.000 MPTA al Solsonès

S'aprova inicialment el Projecte per al quinquenni 2001-2005

L’aprovació inicial del Projecte de pla comarcal de muntanya del Solsonès, a càrrec del Ple del Consell Comarcal, posa en marxa el procediment establert per a la tramitació d’aquest instrument, bàsic per al desenvolupament i l’aplicació de la política de muntanya. Aquest procediment, després d’un període d’informació pública i de l’anàlisi de les corresponents al·legacions, haurà de culminar amb l’aprovació definitiva del document per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.El projecte del que ha de ser el tercer Pla comarcal de muntanya del Solsonès preveu una despesa de 7.395,29 milions de pessetes (44,45 milions d’euros), al llarg del quinquenni 2001-2005. Un primer bloc de trenta-cinc línies d’intervenció aplega les inversions directes dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya que, en conjunt, assoleixen un valor previst de 5.304,94 MPTA. El segon bloc, que recull altres accions (línies de subvenció, despeses de prestació de serveis,’) dels mateixos agents programadors, ascendeix a 2.090,35 MPTA, en quaranta-nou línies d’actuació.Les actuacions més significatives del Projecte de pla corresponen a les infraestructures viàries, a càrrec del departament de Política Territorial i Obres Públiques. D’entre aquestes, sobresurten la construcció d’una via lenta a la C-55, antiga C-1410 (525 MPTA, 2001-2003), a l’alçada del terme municipal de Clariana de Cardener, el condicionament de la C-26, abans C-149, en el tram Navés-Montmajor (1.000 MPTA, 2003-2005), com també la nova carretera Solsona-Guissona (170 MPTA en el tram del Solsonès, el 2001, i 850 MPTA fins a Biosca), que permetran millorar substancialment les comunicacions amb les comarques veïnes. En un altre nivell, el mateix Consell Comarcal del Solsonès podrà gestionar el programa d’actuacions específiques a muntanya (410 MPTA, 2001-2005), per a l’arranjament de la xarxa veïnal i rural, i la millora del camí Ardèvol-Pinòs-Su-Freixinet (300 MPTA, 2001-2003), en conveni amb la direcció general de Carreteres.Per algunes línies no ha estat possible determinar la inversió prevista, al tractar-se d’inversions en fase d’estudi o de subvencions a la demanda difícils de comarcalitzar. En aquest sentit, s’han de destacar, però, les inversions i ajuts que el departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha posat en marxa en aplicació del Programa de Desenvolupament Rural (2000-2006) i les subvencions per al sosteniment dels preus i els mercats en el marc de la Política Agrària Comuna. El valor d’aquestes actuacions, que no s’ha pogut concretar en el Projecte de pla perquè encara no estan comarcalitzades, incrementarà de l’ordre de 5.000 MPTA la despesa programada. Amb això, la despesa programada assolirà una quantitat superior als 12.000 MPTA. Altres línies d’actuació també destacables són l’adequació del CEIP Setelsis de Solsona (275 MPTA, 2001), i diverses actuacions de creació de sòl residencial i de promoció d’habitatges (en conjunt 1.300 MPTA, 2001-2005).El compliment de l’anterior Pla comarcal de muntanya del Solsonès, amb vigència 1995-1999, va superar amb escreix la inversió programada inicialment: 9.600 MPTA invertits enfront dels 8.095 MPTA programats.