Territori

GISA inclou noves clàusules de penalització per incompliment dels seus contractes d'obra

Es penalitzaran incompliments que suposin una afectació al trànsit

query_builder   23 setembre 2004 18:33

event_note Nota de premsa

GISA inclou noves clàusules de penalització per incompliment dels seus contractes d'obra

Es penalitzaran incompliments que suposin una afectació al trànsit

El Consell d’Administració de GISA, empresa Pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de gestionar les seves inversions en obra pública, ha aprovat la inclusió en els contractes d’obra de dues noves clàusules de penalització a l’empresa constructora en determinats supòsits. Aquestes dues clàusules, absolutament novedoses, ajudaran a millorar la disciplina de les obres, i amb la seva aplicació s’aconseguirà disminuir les molèsties als usuaris reduint-les al mínim indispensable, necessari per a l’execució de les obres.

Incompliment dels condicionants de les autoritzacions

En general, el contractista adjudicatari d’una obra requereix, per a poder-la executar, d’algunes  autoritzacions preceptives  que han d’atorgar determinats organismes o institucions. En el cas, per exemple, d’envair l’àmbit d’una carretera, cal l’autorització de la Diputació, la Generalitat, o el Ministeri segons de qui depengui la carretera; igualment si s’afecten instal·lacions de RENFE o dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, o si s’ocupa el domini públic hidràulic tutelat per l’Agència Catalana de l’Aigua, caldrà l’autorització del corresponent organisme. També per a la utilització d’explosius per a voladures en una obra cal seguir tot un tràmit i obtenir els permisos del Departament d’Indústria i l’autorització de la força pública.

Normalment totes aquestes autoritzacions i d’altres quan calen són sol·licitades oportunament per l’empresa constructora de la obra, en canvi, en ocasions, durant l’execució de l’obra, no s’acompleixen tots els condicionants amb què han estat atorgades les autoritzacions. És per això, i amb la voluntat de vetllar per què les obres s’executin dins del marc legal vigent, que GISA ha incorporat una clàusula segons la qual l’empresa constructora podrà ser penalitzada amb una quantitat de fins a 6.000 euros, si incompleix en algun aspecte els condicionants de l’autorització que li ha estat atorgada.

Incompliments amb afectació al trànsit

Algunes vegades,  aquests incompliments acaben afectant d’una o altra manera al trànsit, sobretot de vehicles, generalment allargant-se els talls de trànsit més estona del que estava previst, amb les conseqüents molèsties que això comporta als usuaris.

Per tal d’incidir en aquest aspecte, l’altra clàusula, lligada a la primera, contempla que quan per un incompliment per part de l’empresa constructora, de l’autorització atorgada se’n derivi una afecció al trànsit de vianants o de vehicles més enllà de la prevista en la pròpia autorització, GISA podrà penalitzar l’empresa constructora amb una quantitat de fins a 3.000 euros per cada quart d’hora o fracció que l’afecció  al trànsit superi la prevista en l’autorització.