Territori

El conseller Felip Puig resol classificar Fluvianàutic com a sòl no urbanitzable

query_builder   12 febrer 2003 19:27

event_note Nota de premsa

El conseller Felip Puig resol classificar Fluvianàutic com a sòl no urbanitzable

D’acord amb el que disposa la legislació en matèria d’urbanisme, els terrenys de Fluvianàutic, ubicats a la desembocadura del riu Fluvià, no reuneixen les condicions legals per ser urbanitzats

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha resolt classificar els terrenys coneguts com Fluvianàutic, situats al terme municipal de Sant Pere Pescador, com a sòl no urbanitzable perquè no acompleixen els requisits legals i per l’elevat valor agrícola i ecològic d’aquests terrenys.

Tal com estableix la legislació vigent en matèria d’urbanisme, només pot ser qualificat de sòl urbà aquells terrenys que reuneixen les condicions de serveis, infraestructures, i consolidació de l’edificació més integració en trama urbana. Es donen les circumstàncies que els terrenys situats a la desembocadura del riu Fluvià, al terme municipal de Sant Pere Pescador, coneguts com Fluvianàutic no reuneixen cap d’aquests requisits.

Per aquest motiu, el conseller Felip Puig ha resolt classificar els terrenys de Fluvianàutic com a sòl no urbanitzable. Aquesta decisió del conseller Puig modifica els acords de la Comissió d’Urbanisme de Girona de juny i juliol de 2001 que aprovaven la revisió-adaptació del Pla general d’ordenació de Sant Pere Pescador, en què es mantenia la classificació dels terrenys de Fluvianàutic com a sòl urbà. Per altra banda, la decisió del conseller Puig ha tingut molt en compte els factors mediambientals i geogràfics d’aquests terrenys. En primer lloc, s’ha considerat que donat la ubicació d’aquests terrenys pròxims a la desembocadura del riu Fluvià existeix un risc d’inundabilitat, fet que no permet la seva classificació com a sòl urbanitzable. En segon lloc, s’han valorat els factors ecològics i mediambientals com són la seva proximitat al Parc Natural d’Aiguamolls de l’Empordà, i la seva inclusió en el litoral català, fet que el sotmet a un règim d’especial protecció. Per últim, l’estudi dels terrenys han determinat que es tracta de sòl d’elevada qualitat i amb un alt potencial agrícola.

Per aquests motius, el conseller Felip Puig ha resolt que els terrenys de Fluvianàutic no reuneixen les condicions per ser qualificats de sòl urbà, i ha decidit modificar la normativa i els plànols d’ordenació corresponents als terrenys de Fluvianàutic, per criteris de risc d’inundabilitat i per protecció de l’entorn natural.

Per altra banda, el conseller Puig ha expressat la voluntat de la Generalitat d’estudiar altres vies de promoció turística del municipi, que s’ajustin a la normativa legal en matèria urbanística i que alhora tinguin en compte criteris de desenvolupament turístic sostenible i de protecció del litoral.