Territori

El Govern ha aprovat la determinació de la composició del Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya.

query_builder   19 març 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat la determinació de la composició del Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya.

El Consell Assessor de l’Habitatge va ser creat l’any 1991 com a òrgan consultiu i assessor del Govern de la Generalitat en aquesta matèria. En el Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya es contempla la representació, a més de l’Administració de la Generalitat i de l’Administració local, dels consumidors i usuaris, els joves, els agents socials de caràcter sindical, les entitats veïnals, els col·lectius professionals i empresarials vinculats amb el sector de la construcció i de la promoció d’habitatges i els que intervenen en el tràfic immobiliari, i les entitats integrades per propietaris de finques urbanes subjectes a la tutela administrativa de la Generalitat.Mitjançant el decret aprovat avui, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el Govern ha acordat una nova composició del Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya que queda com segueix:- El conseller de Política Territorial i Obres Públiques com a president.- El director d’Arquitectura i Habitatge, a qui correspon la vicepresidència.Com a vocals:- El director general d’Urbanisme.- El director de l’Institut Català del Sòl.- El president d’Adigsa.- Sengles persones representants dels departaments de la Presidència; Governació i Relacions Institucionals; Economia i Finances; d’Indústria, Comerç i Turisme; Medi Ambient; Cultura, i de Benestar Social, amb categoria de director general o similar.- Quatre persones en representació dels municipis de Catalunya, designades per les entitats representatives d’aquests.- Dues persones en representació de l’Associació de Promotors Públics, designades per aquesta entre persones les que desenvolupin les tasques en el territori de Catalunya.- Dues persones en representació de les associacions empresarials vinculades al sector de la promoció i construcció immobiliària, designades per aquestes.- Dues persones en representació de les organitzacions sindicals, designades per les organitzacions sindicals més representatives.- Una persona en representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i una altra en representació del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Catalunya, designades per les entitats respectives.- Dues persones en representació de les associacions de defensa dels consumidors i dels usuaris, designades per aquestes.- Dues persones en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, designades pel Secretariat Permanent.- Dues persones en representació dels professionals que intervenen en el tràfic immobiliari: una designada pels col·legis d’agents de la propietat immobiliària de Catalunya i una altra designada pel Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya.- Una persona en representació de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya, i una altra en representació de la Federació d’Associacions de veïns d’Habitatge Social de Catalunya.- Una persona en representació de les entitats integrades per propietaris de finques urbanes subjectes a la tutela administrativa de la Generalitat de Catalunya, designada per aquestes entitats.- Una persona en representació de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya i una altra en representació de les Fundacions privades promotores d’habitatges sense ànims de lucre, designades per les entitats respectives.- El secretari del Consell, nomenat pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques.