Territori

El Govern aprova la proposta d'acord per la qual es decideix l'execució del projecte de la línia elèctrica a 110 Kv. de l'Estació Receptora Juià a l'Estació Receptora Castell d'Aro, al terme municipal de Llagostera.

query_builder   25 setembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la proposta d'acord per la qual es decideix l'execució del projecte de la línia elèctrica a 110 Kv. de l'Estació Receptora Juià a l'Estació Receptora Castell d'Aro, al terme municipal de Llagostera.

La Direcció General d’Energia i Mines va promoure una ronda de negociacions entre les parts per intentar trobar un acord que permetés trobar solucions als problemes de subministrament a la Costa Brava Centre. Aquestes negociacions van concloure en un acord el 3 de setembre de 2001. La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Llagostera, i Fecsa - Endesa signen un conveni que restava pendent de l’aprovació dels òrgans directius de l’empresa FECSA-ENDESA i del ple de l’Ajuntament de Llagostera.El conveni preveia que l’Ajuntament definiria un traçat alternatiu que comptés amb els permisos dels veïns. Fecsa Endesa es comprometia a dur a terme la nova construcció del traçat alternatiu i garantia, mitjançant un aval de 175 milions de PTA, el desmantellament del traçat actual. L’Ajuntament deixava connectar el traçat actual per tal de donar un servei elèctric fiable i de qualitat a la Costa Brava Centre mentre duraven les obres del nou traçat.L’empresa ha ratificat aquest conveni i ha aportat l’aval. Malgrat això, l’Ajuntament de Llagostera no ha aprovat l’acord que havia signat prèviament.Atès l’interès general de la línia, el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme ha iniciat un procediment en base a aplicar els mecanismes previstos per aquest tipus de situacions a la Llei 54/1997 del sector elèctric, davant la negativa per part de l’Ajuntament.El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme ha tramitat l’expedient en el qual es justifiquen les raons d’urgència i excepcional interès públic que concorren en l’execució del projecte de la línia elèctrica a 110 Kv de l’Estació Receptora Juià a l’Estació Receptora Castell d’Aro, al terme municipal de Llagostera.En base a aquest precepte, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha proposat al Govern prendre la decisió de l’execució del projecte.És per això que el Govern ha acordat ordenar a l’Ajuntament de Llagostera que iniciï i efectuï la tramitació de la corresponent modificació del Pla general del municipi o incorpori en la revisió del planejament general en tràmit, el traçat de l’esmentada línia segons el projecte, i atorgui als terrenys la qualificació adequada a aquesta destinació.