Territori

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l'Institut de desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran.

query_builder   4 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l'Institut de desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran.

Els territoris de l’Alt Pirineu (Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i Cerdanya) i la Val d’Aran constitueixen una unitat territorial amb una especificitat pròpia, fruit, entre d’altres motius, de l’existència d’uns problemes estructurals comuns i de la seva situació geogràfica.La Generalitat de Catalunya considera prioritari donar un impuls a les polítiques dels diferents departaments en aquestes comarques, per tal de fomentar la seva projecció i el seu desenvolupament integral amb vista a assolir un creixement territorialment equilibrat i harmònic que possibiliti el seu desenvolupament sostenible.Igualment, considera necessari afavorir la implicació de les institucions locals, representades pels Consells Comarcals i pel Conselh Generau d’Aran, en la definició i la realització d’iniciatives de desenvolupament territorial d’aquesta regió.Per això s’estima convenient la creació d’aquest ens de caràcter públic que, adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, esdevingui un instrument integrador i potenciador dels esforços que programi i executi cada administració en l’àmbit respectiu, detecti millor les necessitats i s’encarregui de l’estudi, el foment i, si s’escau, l’execució de totes aquelles activitats que també vagin encaminades al desenvolupament integral d’aquestes comarques.En concret, d’entre les seves funcions en destaquem les següents:- Defensar els interessos de la població de l’Alt Pirineu i l’Aran.- Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del seu àmbit, que integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i alhora afavoreixin la coordinació de totes les administracions que hi actuen.- Potenciar i impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals de la zona.- Proposar actuacions al Govern de la Generalitat per al desenvolupament dels diferents sectors d’activitat de la zona.- Participar en l’elaboració i avaluació dels plans territorials i dels plans comarcals de muntanya que afectin aquestes comarques.- Fomentar la projecció de les esmentades comarques.El Consell rector de l’Institut, que és el seu òrgan superior de govern i de direcció, tindrà una composició paritària entre els representants de l’Administració de la Generalitat i els de les administracions locals pròpies d’aquests territoris i tindrà un nombre màxim de 25 membres. La presidència serà exercida pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i la vicepresidència per una de les persones que representin les administracions locals que l’integrin.