Territori

El Govern aprova el Decret del reglament de policia portuària

query_builder   24 juliol 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret del reglament de policia portuària

El present decret es dicta per desplegar la Llei de Ports de Catalunya de l’any 1998, que preveu l’elaboració d’un reglament de policia portuària.El decret estableix:a) d’una banda, les normes generals del règim de policia que ha de regular relacions entre l’administració portuària i els titulars de drets de gestió i explotació dels ports, dàrsenes i resta d’instal·lacions portuàries de competència de la Generalitat, ja siguin ports adscrits a Ports de la Generalitat o no. b) d’altra banda, el règim que ha de regular les relacions entre els titulars de drets de gestió i explotació dels ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes i els usuaris dels serveis portuaris.En relació al segon dels apartats, es fa referència als reglaments d’explotació dels ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes, el contingut dels quals contempla, a títol d’exemple, el règim d’utilització de locals, terrasses, tallers i instal·lacions. La potestat d’inspecció i vigilància en els ports i la resta d’instal·lacions incloses en el seu l’àmbit d’aplicació, correspon a la Direcció General de Ports i Transports i a l’ens públic Ports de la Generalitat, que es durà a terme per inspectors designats a tal efecte, que tindran el caràcter i la potestat d’autoritat en l’exercici de llurs funcions.