Territori i Sostenibilitat

El Govern acorda la creació del Grup Interdepartamental de Muntanya.

query_builder   28 maig 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda la creació del Grup Interdepartamental de Muntanya.

El Govern de la Generalitat desenvolupa una política activa en els territoris de muntanya de Catalunya amb l’objectiu d’equilibrar el territori mitjançant actuacions orientades al manteniment dels nivells de població, i que garanteixin unes condicions adequades per als seus habitants.La gran diversitat d’actuacions que s’estan duent a terme en els territoris de muntanya, amb la intervenció de diferents departaments de la Generalitat, fa que sigui necessari establir fórmules de coordinació general entre aquests.Des de l’any 1983, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha assumit les funcions i les activitats relacionades amb la política general de muntanya i, especialment, les relatives al seu impuls i la coordinació de les actuacions que s’efectuen en aquests àmbits.A més, cal recordar que el Govern, conscient de la importància de la muntanya en la realitat històrica, present i futura del nostre país, i de la necessitat d’establir una unitat que s’ocupi específicament d’aquest tipus de funcions va crear el proppassat dia 5 de febrer de 2002 el Programa de Política General de Muntanya.El Grup Interdepartamental de Muntanya neix amb la voluntat d’esdevenir una eina que serveixi per a coordinar l’actuació dels departaments de la Generalitat de Catalunya en matèria de política de muntanya, amb un objectiu prou clar: impulsar i potenciar amb major eficàcia les polítiques referent a aquest àmbit. Aquest Grup estarà integrat per:- president: secretari de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques- vicepresidents:- un representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca- la directora del Programa General de Muntanya- 7 vocals:- un representant del Departament de Presidència- un representant del Departament d’Economia i Finances- un representant del Departament de Governació i Relacions Institucionals- un representat del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme- un representant del Departament de Medi Ambient- un representant del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació- un representant del Departament d’Ensenyament