Territori

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en sis punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària catalana, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

query_builder   4 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en sis punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària catalana, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

En concret, permetran executar els següents projectes d’obres:- Aquest projecte comportarà el condicionament, eixamplament i reforçament del ferm de la carretera T’704 de la N’420 a Prades, en la seva 1a fase, en el tram situat al terme municipal de l’Aleixar. En concret, l’àmbit d’execució del projecte se situa al tram de la carretera entre les localitats de Maspujols i l’Aleixar, del punt quilomètric 2,800 al 4,360.El condicionament projectat consisteix en realitzar un nou traçat que transcorrerà sobre la carretera existent que, així mateix, es procedirà a eixamplar. Aquestes actuacions aniran acompanyades del reforçament del ferm i complementades per diferents obres de drenatge que desguassen els cabals de les conques interceptades per la carretera. Finalment, es realitzaran les obres complementàries de senyalització horitzontal i vertical.- L’objecte del projecte és la transformació de l’actual carril d’incorporació a la carretera C’58 sentit Terrassa des de la B’245, al tram de Viladecavalls, en un carril d’acceleració que permeti als vehicles que vinguin d’aquesta entrar-hi amb major fluïdesa, comoditat i seguretat. Amb aquesta finalitat, el carril d’acceleració projectat serà la prolongació del ja existent i que comença a partir de la falca de transició d’aquest, aproximadament en el punt quilomètric 0,080.Aquest projecte presenta així mateix, obres complementàries de drenatge, format per cuneta lateral, cunetes de guarda i drens i les corresponents obres de senyalització horitzontal, vertical i la col·locació d’una barrera metàl·lica simple com a protecció davant terraplens d’alçada superior a tres metres.- L’objecte del present projecte consisteix en la ordenació i millora de la fluïdesa, la funcionalitat i la seguretat de la intersecció a l’accés del nucli urbà de Torrent, situat a la carretera GI’652 que va de Torrent a Pals.L’execució d’aquest projecte preveu la construcció de l’enllaç en forma de ’T’, mitjançant la configuració d’un tercer carril d’espera i d’incorporació sobre la carretera GI’652, cosa que solucionarà que l’accés i sortida a la població de Torrent s’efectuï directament des de la calçada principal, doncs només consta d’un carril per sentit de circulació.- Aquest projecte té per finalitat definir i valorar els treballs necessaris a realitzar per millorar la intersecció de la carretera N’141c amb la B’124 i la B’431 en el terme municipal de Calders (Bages). Les obres a realitzar consisteixen en la construcció d’una rotonda de quatre braços en els terrenys situats a la intersecció de les carreteres N’141c amb la B’124 i B’431 per connectar i adequar dits vials a la mateixa. Així mateix està prevista la il·luminació de tota la intersecció (rotonda i vials d’accés). D’altra banda, com a conseqüència de la proximitat d’una fàbrica a la intersecció, es reposarà l’accés a la mateixa des de la carretera B’431 i el mur de contenció que delimita la finca atès que serà enderrocat en part per poder dur a terme les obres.Finalment, es contempla l’execució d’obres complementàries de drenatge, ferms i paviments, sembra i plantacions i senyalització vertical i horitzontal. Mitjançant l’obra projectada es millora l’accés a dites carreteres i la capacitat d’aquestes vies de circulació.- L’objecte d’aquest projecte consisteix en l’eixamplament i millora del traçat de la carretera L’504, del punt quilomètric 11,700 al 20,100, al tram Ainet de Cardós (Vall de Cardós)’Tavascan (Lladorre), en el que existeixen una sèrie de corbes de radi reduït que afecten a la seguretat de la circulació.- Aquest projecte té per objecte la realització de les obres necessàries per a la construcció d’un carril de deceleració a la carretera C’55 (antiga C’1411) per incorporar-se a la carretera C’58 (antiga BP’1213) i un carril d’acceleració, també a la carretera C’55, per incorporar-se des de la carretera C’58 en el terme municipal de Castellbell i El Vilar.Es tracta en definitiva de definir els carrils d’acceleració i deceleració a l’enllaç entre la carretera C’55 i la carretera C’58 en el referit terme municipal. Així mateix, es preveu el drenatge superficial de les calçades projectades, juntament amb les existents, i l’obra de drenatge a perllongar aigües amunt de la que existeix sota la carretera C’55.