Territori

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en sis punts de la xarxa viària catalana. Aquestes obres comportaran una millora substancial pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

query_builder   5 febrer 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en sis punts de la xarxa viària catalana. Aquestes obres comportaran una millora substancial pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

En concret, permetran executar els següents projectes d’obres:- El primer projecte té per objecte la prolongació, amb característiques d’autovia, de l’actual C-25 (Eix Transversal) des de l’actual enllaç de Les Oluges fins a la connexió amb l’autovia N-II, tram Cervera - Les Oluges (Segarra), des del punt quilomètric 82,000 al 88,300.La connexió amb dita autovia comporta un enllaç de certa importància, que no forma part del present projecte, ja que és redactat pel Ministeri de Foment.Actualment, l’enllaç de l’Eix Transversal amb l’autovia N-II s’efectua de forma provisional per la carretera N-141 que fou objecte d’una millora i condicionament fa aproximadament uns cinc anys, per tal que els vehicles i més concretament els de gran tonatge, circulessin d’una forma més còmode i segura.Amb l’execució d’aquesta via, juntament amb el tram Cervera - Santa Maria del Camí, que està executant el Ministeri de Foment, l’enllaç ja no s’efectuarà per la carretera N-141 sinó que ja es podrà circular des de Lleida fins a França passant per Girona, per una carretera amb característiques d’autovia, la qual cosa millorarà ostensiblement la circulació, el trànsit rodat i conseqüentment la seguretat dels usuaris.Aquesta actuació té un pressupost de 9,28 milions d’’ (1.544 MPTA). Es preveu que les obres comencin a finals del primer trimestre de l’any vinent amb un termini de 12 mesos. - El segon projecte té per objecte el condicionament de la carretera C-252 (de Corçà a Garriguella) en el tram que comprèn els termes municipals des de Corçà fins a Verges, ambdós inclosos, del punt quilomètric 2,760 al 11,615, apropant-se al màxim possible al seu traçat actual i, alhora, millorant les seves característiques geomètriques per tal d’assolir, fora dels nuclis urbans, una velocitat de projecte de 80 km/h. Així mateix, es pretén millorar els accessos i interseccions del tram esmentat en el seu pas per les poblacions.L’inici de les actuacions es situa geogràficament en la cruïlla entre la carretera C-255, actualment C-66, de Girona a Palamós i la carretera C-252 de la Bisbal de l’Empordà a Figueres. Encreuat el riu Ter a l’altura de la població de Verges finalitzen les actuacions.Les obres projectades per al condicionament de dita carretera es concreten amb l’eixamplament de la plataforma de la carretera, millora de l’estat del paviment i millora de les cruïlles. Així, en quant a aquesta última, es preveu la construcció de:- rotonda a l’alçada de Corçà- Intersecció a Corçà Nord- Interseccions a Casavells Nord i Sud- Interseccions a Ultramort Nord i SudLes obres complementàries que es contemplen són la instal·lació d’enllumenat públic a la rotonda de Corçà i als passos inferiors de Casavells i Ultramort, condicionament i ajardinament de la intersecció de Casavells Sud i Ultramort Sud i la senyalització horitzontal i vertical necessària.També es comtempla l’eixamplament de la plataforma del pont actual sobre el riu Ter en el punt quilomètric 10,840 i la construcció d’un nou viaducte en el punt quilomètric 10,500, d’aproximadament 170 metres de longitud, per tal d’oferir garanties de permeabilitat i de desguàs del marge dret del riu en el cas de períodes de crescudes del Ter.Finalment, el projecte preveu una via de circuit de cicloturisme que, en la major part del seu traçat, aprofitarà el nou voral de la carretera sempre que sigui practicable. En cas contrari, el circuit es desvia per la xarxa de camins rurals.Actualment, la carretera C-252 suporta una intensitat de trànsit elevada tenint en compte que uneix les capitals de comarca de l’Alt i el Baix Empordà. A més, aquesta via té una plataforma estreta i passa pel mig de nuclis urbans, provocant problemes en el trànsit de vehicles.Les obres, que es preveu que comencin durant el segon trimestre de 2002 amb un termini de 18 mesos, suposaran una inversió total de 20,49 milions d’’ (3.410 MPTA). - El tercer projecte es refereix a la millora del revolt de les Masies de Voltregà (Osona), a la carretera C-17, punt quilomètric 71,820.La carretera C-17, a la zona compresa entre el punts quilomètrics 71,000 i 73,000 té un traçat format per dues alineacions rectes d’aproximadament 1.000 m cadascuna. Durant l’any 2000 es van executar les obres de condicionament de la carretera C-17, que en aquest tram van consistir fonamentalment en el reforç del ferm i la construcció d’un carril addicional en sentit Ripoll, però sense modificar el traçat existent. Aquest projecte millorarà substancialment la circulació en aquest tram. - Amb el quart projecte es tracta d’aconseguir una millora a la rotonda de Riudarenes (Selva), a la carretera C-63, en el punt quilomètric 6,840 i, concretament, es persegueix ampliar la funcionalitat de la rotonda mitjançant l’increment de la seva amplada, suprimint el pas directe de la carretera, incrementant el radi de gir a l’entrada dels ramals, eixamplant la vorera existent i millorar l’enllumenat de la zona.- El cinquè dels projectes es refereix a la millora de l’accés a Bagà (Berguedà), a la carretera C-16, entre els punt quilomètric 100,000 i 100,600.Actualment, l’accés a Bagà des de la carretera C-16 (antiga C-1411), a l’alçada del punt quilomètric 100,00 es realitza mitjançant l’existència d’una intersecció en forma de "T" incompleta la qual únicament permet fer moviments Berga - Bagà i Bagà - Berga. Els moviments Bagà - Túnel del Cadí i Túnel del Cadí - Bagà es realitzen des d’una altra intersecció més al nord, situada en mig d’un revolt suau el qual, si bé té bona visibilitat, en condicions climatològiques adverses sobretot els mesos d’hivern així com durant la nit, aquesta es redueix considerablement. Per últim, cal tenir constància que el carril d’acceleració sentit Berga és massa curt i en falca, cosa que dificulta molt la incorporació a la carretera C-16, i que l’antic tram de Bagà de la C-1411 és molt estret (5,0 m per a tots dos sentits) i discorre entre dues fileres d’arbres.El present projecte té per objecte d’una banda el perllongament d’uns 300 metres de l’esmentat carril d’acceleració en sentit Berga i d’altra convertir l’actual carretera d’accés a Bagà (C-1411 a) en una rambla amb calçades separades i amb una rotonda al seu inici (amb la intersecció amb la C-16) que permeti la connexió amb un futur carrer d’acord amb el planejament urbanístic de dit municipi. Això solucionarà el problema dels perillosos girs, donant a la circulació i als accessos una major seguretat estalviant riscos innecessaris.- Finalment, el sisè i últim projecte suposarà una millora dels accessos a la Rodonella i Sant Corneli (Berguedà), a la carretera C-16, entre punt quilomètric 69,780 al 91,130, en el tram de Cercs.Actualment, a les zones del projecte, punts quilomètrics 89,760 (d’accés a La Rodonella) i 91,130 (d’accés a Sant Corneli) existeixen unes cruïlles que comporten problemes tant pels vehicles com per als vianants.Amb aquest projecte es pretén millorar la funcionalitat i visibilitat a tots dos punts de forma que augmenti la fluïdesa i seguretat tant dels vianants com dels vehicles.