Territori

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en quatre punts. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària catalana, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

query_builder   9 octubre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en quatre punts. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària catalana, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

En concret, permetran executar els següents projectes d’obres:- L’objecte d’aquest projecte és donar solució a la problemàtica que presenten diversos punts del tram de la carretera T’301, del punt quilomètric 0,300 al 13,300, entre Tortosa i Tivenys. Les obres de millora a realitzar es poden sintetitzar en cinc tipus bàsics d’actuacions consistents en:- Rectificació del traçat en determinats punts mitjançant la inclusió de corbes circulars i trams de corbes.- Construcció de nous ponts pel pas de barrancs i/o eixamplament de les obres existents.- Millora del drenatge longitudinal de la carretera mitjançant l’execució d’una cuneta de forma trapezial de grans dimensions.- Elevació de la rasant en una zona de la carretera fàcilment inundable, on es preveu el recrescut de la plataforma de la calçada.- Reforçament del ferm a tot el llarg del traçat del tram.- Aquestes obres se situen en el punt quilomètric 10,500 i entre els punts quilomètrics 13,000 al 23,400 de la carretera C’26 que va de Solsona a Berga. Amb l’execució d’aquest projecte se sanejarà el ferm d’acord amb una secció tipus definida i es millorarà l’accés a Bussà mitjançant el reculament del talús existent de forma que el vehicle que, circulant pel carril dret, hagi d’efectuar el gir a l’esquerra, ho realitzi d’una forma segura i còmode.- Projecte de millora local de Maials: protecció de talussos i regularització de la rasant a la carretera C-12 (C-230), PK 94,300 al 102,550, tram Flix-Maials. Aquesta carretera discorre pel curs del Torrent de la Vall Major. La verticalitat d’alguns desmunts i el seu estat de fracturació provoquen despreniments amb caiguda de material a la calçada omplint les cunetes, amb el consegüent perill per a la circulació, i fa que s’hagin de realitzar continuades operacions de conservació i manteniment amb la retirada de dit material de les cunetes i de la calçada.- Aquest projecte constitueix la continuació de la variant de la carretera C’15 (antiga C’244), entre els punts quilomètrics 23,750 i 28,750, entre Sant Pere de Riudebitlles i Puigdàlber a la comarca de l’Alt Penedès, formant part de l’itinerari Igualada’Vilanova i la Geltrú.El traçat s’inicia al terme municipal de Torrelavit a continuació del tram Capellades’Sant Pere de Riudebitlles inaugurat el març de 1999. El traçat aprofita part de l’actual calçada i el corredor de l’actual C’244, ja sigui per ubicar camins de servei o els ramals de l’enllaç de Les Casetes d’en Raspall.