Territori

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en quatre punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, per al trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

query_builder   28 agost 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en quatre punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, per al trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

En concret, permetrà executar els següents projectes d’obra:- L’objecte del present projecte consisteix en les obres necessàries per tal de el dimensionar el ferm, millorar el drenatge i fer un condicionament general de la via de 8 quilòmetres que uneix les poblacions de Sant Martí de Barcedana amb l’Hostal Roig (comarca del Pallars Jussà).Actualment aquestes dues localitats estan unides mitjançant un camí que no està asfaltat, on les voreres existents són de terra i insuficients i, en algunes zones, s’han menjat part de la plataforma. Les obres de fàbrica existent es troben en molt mal estat i algunes d’elles han quedat pràcticament soterrades. A tot això cal afegir que hi ha zones on els despreniments són molt freqüents provocant situacions perilloses pels vehicles que hi transiten.- L’objecte d’aquest projecte és la realització de les obres necessàries per a la millora de la carretera T’310 a l’accés de Reus des de la nova variant de la N’420, del punt quilomètric 0,7 a l’1,660, com a continuació de la primera fase de construcció de la carretera T’310. Les obres en aquesta segona fase, consisteixen principalment en la construcció d’una rotonda que reguli la intersecció del carrer de la Mare de deu del Pilar amb la carretera T’310 així com l’execució de la calçada nord de dita carretera T’310. Les obres tenen un import de 175 MPTA (1.051.771,18 euros) i es preveu el seu inici el desembre d’enguany amb una previsió de finalització al setembre de 2002.Es contempla, així mateix, la realització de les obres complementàries necessàries consistents en actuacions de drenatge i urbanització de les voreres del tram comprès entre la rotonda existent i la N’420, per tal de convertir el tram en via urbana.Cal recordar que la T’310 és una dels trams viaris prioritaris del Govern. Aquest any s’han acabat les obres a la T’310 de la variant de Mont ’ Roig del Camp per un import de 450 MPTA (2.704.554,46 euros) i està en execució el seu condicionament entre Reus i Mont Roig del Camp amb un import de 488’9 MPTA (2.938.348,17 euros).- L’execució d’aquest projecte consisteix en la supressió d’un pas a nivell de ferrocarril de la carretera B’510, al punt quilomètric 10,300, al tram de Llinars del Vallès.La necessitat de suprimir el pas ve reforçada per la presència del nou enllaç de Llinars previst en la variant de la C’35 que proporcionarà un increment notable de trànsit que no seria compatible amb el pas a nivell. A més es preveu el desenvolupament de dos Polígons Industrials situats un a cada banda de la Riera Giola i entre la línia dels FFCC i el riu Mojent. La presència d’aquests polígons fa que la necessitat d’accessibilitat i connexió amb l’A’7 i la nova variant C’35 sigui més gran en el futur.El cost d’aquesta obra serà d’uns 311 MPTA (1.869.147,64 euros) amb el desembre d’aquest any i finalització el juny del 2002.- Aquest projecte té per objecte l’eixamplament de la carretera comarcal C’253 en el terme municipal de Llagostera, dels punts quilomètrics 22 al 24,905.Amb aquest projecte es dota a l’esmentada carretera d’unes característiques adequades al trànsit que suporta i a la velocitat de projecte que es vol donar. Amb aquesta finalitat es proporciona una amplada de ferm uniforme de 8 m en tota la longitud de la carretera. A més s’ha ordenat la intersecció situada al punt quilomètric 24,200 mitjançant una rotonda.