Territori

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en quatre punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

query_builder   29 maig 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en quatre punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

En concret, permetrà executar els següents projectes d’obra:- Aquest primer projecte millorarà els accessos a Can Falqués, en la carretera C-63 (antiga C-253 de Sta. Coloma de Farners a Palamós), al terme municipal de Riudarenes.Actualment la zona de Can Falqués disposa d’uns accessos a la mateixa que resulten molt sovint perillosos, ja que el fet de voler accedir a aquest punt suposa la frenada a vegades sobtada i la conseqüent paralització del trànsit que circula per la carretera C-63, fins el moment en què el vehicle que accedeix i disposa d’un ’clar’ en la circulació per tal de poder fer la maniobra necessària per desviar-se.Això es solucionarà amb l’execució del present projecte, incloent, entre altres millores de senyalització o drenatges, un carril central d’espera on els vehicles que volen accedir a Can Falqués esperaran la seva possibilitat d’accedir-hi sense necessitat de crear cues o obligar a frenar als vehicles del darrere, així com l’eixamplament de la plataforma existent creant un tercer carril de gir.- Aquest projecte afecta la carretera C-68 amb la construcció d’una rotonda i el desdoblament de la carretera al punt quilomètric 32,5. En concret, al tram corresponent a la variant de Castelló d’Empúries, on es produeixen tres cruïlles que són l’accés al nucli urbà de Castelló d’Empúries, l’accés al barri de Castelló Nou i la intersecció amb la carretera GIV’6216 les quals sovint presenten greus problemes de retencions i cues que esdevenen en creuaments insegurs i temeraris i, en conseqüència perillosos.Actualment la carretera C-68 (antiga C-260) de Figueres a Roses presenta una elevada intensitat de trànsit, amb una intensitat mitja de 20.000 vehicles/dia al llarg de tot el seu recorregut, cosa que fa extremadament difícils les cruïlles amb les carreteres secundàries i els accessos a les poblacions.Aquest projecte contempla l’arranjament dels passos inferiors de l’autopista C-31 (antiga B-17), al tram de l’Hospitalet del Llobregat’El Prat del Llobregat. Aquesta autopista correspon a una via de la xarxa bàsica, i representa una barrera física per als vianants que volen creuar-la. Actualment existeixen punts de creuament tant elevats com inferiors. Aquests darrers es troben actualment en molt mal estat de conservació, sent necessari el seu arranjament.L’arranjament es farà en els aspectes de millorar l’accessibilitat als mateixos per a persones amb minusvalies físiques construint rampes d’accés, subsanant les deficiències en els drenatges dels passos, la deficient il·luminació o la seva inexistència, la falta de netedat, tant a les boques d’accés com a l’interior dels passos, el deficient estat de conservació de les baranes i les inexistents o obsoletes marquesines. Aspectes que milloraran la seguretat, accessibilitat i comoditat d’ús per part dels usuaris.- Aquest projecte té per objecte millorar la connexió entre les poblacions de Cunit i Cubelles sensiblement alterada per la recent construcció de l’autopista A-16 Sitges’Vendrell. A l’executar-se l’Autopista ja es van construir diferents trams del camí de servei, essent objecte d’aquesta actuació donar continuïtat als trams entre Cunit i Cubelles. Així mateix amb aquest camí es dona comunicació als diferents camins d’accés a les urbanitzacions de la zona en sentit mar - muntanya.Aquest projecte travessa els termes municipals de Cunit i Cubelles, i es desenvolupa en sis trams que donaran continuïtat als trams existents o executats per AUCAT, concessionària del projecte de l’autopista.La urgència en l’execució d’aquest projecte està motivada per la perillositat que comporta per al tràfic les actuals connexions entre les poblacions de Cunit i Cubelles.