Territori

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en 5 punts. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària catalana, per al trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

query_builder   6 novembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en 5 punts. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària catalana, per al trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

En concret, permetran executar els següents projectes d’obres:- La carretera T’314 objecte del present projecte es troba a la comarca del Baix Camp, entre el Parc Samà i Reus, entre els punts quilomètrics 0,160 al 7,175, al tram Cambrils-Reus. El recorregut s’inicia a la carretera T’312 de Cambrils a Montbrió del Camp a l’alçada del Parc Samà. Aquesta carretera presenta actualment un ferm deficient i una amplada insuficient, la qual cosa provoca una circulació molt incòmode i poc segura.El tram del projecte s’inicia al punt quilomètric 0,160 de la carretera T’314, aprofitant al màxim possible l’antic traçat de la via però millorant i eixamplant la calçada per tal de facilitar l’avançament en alguns trams. Aquesta rasant ve condicionada pels accessos laterals, els projectes amb els que caldrà connectar i les característiques del terreny. Amb l’execució d’aquesta obra es solucionaran bona part de les carències que presenta la carretera T’312.- L’objecte del projecte és la millora de l’estat del paviment, del sistema de desguàs i del sistema de seguretat de la carretera C’63 des d’Anglès a El Pasteral, del punt quilomètric 38,748 al 43,760, així com l’eixamplament d’un tram de 580 metres de la mateixa carretera.- Aquest projecte té per objecte el desdoblament des de Tortosa a l’accés de l’Autopista A-7, pel que fa al tram comprès entre el quilòmetre 5,530 al 9,553, tots en el terme municipal de Tortosa. En concret es tracta de dur a terme la 2ª. Fase de la futura autovia Tortosa ’ L’Aldea. Una de les actuacions d’aquest projecte és el trasllat, uns 35 metres en sentit Tortosa, de l’enllaç de Campredó.El cost d’adjudicació d’aquesta 2ª. fase és de 2.200 MPTA (13.222.266,29 euros) i és previst l’inici de les obres el primer trimestre de 2002.L’execució d’aquestes obres contribuirà a millorar la seguretat viària en aquesta zona, la reducció de la sinistralitat i la millora del servei.- L’objecte d’aquest projecte és la definició, justificació i valoració de les obres necessàries a realitzar per procedir al desdoblament de la carretera C-260 de Figueres a Roses en el tram comprès entre l’enllaç de Cadaqués (amb la carretera Gi-614), ja construït, i l’enllaç de Vilajuïga (amb la carretera Gi-610), entre els punts quilomètrics 42,500 i 43,750. El desdoblament del tram esmentat de la dita carretera s’efectuarà mantenint l’actual traçat, aprofitant com a base la seva calçada i sobre l’eix de la carretera existent.L’inici es concreta en el punt quilomètric 42,500 on es preveu la connexió amb el tram corresponent a la rotonda de Cadaqués, desenvolupant-se el mateix en forma rectilínia fins arribar a la rotonda de Santa Margarida. En aquest enllaç es modifica el disseny de la rotonda ampliant fins a cinc els seus braços. El desdoblament finalitza en el quilòmetre 43,750 de la C-260, connectant amb l’enllaç de Vilajuïga (de la C-260 amb la Gi-610). També s’inclou en el present projecte la definició d’un vial que des de la carretera de Cadaqués connecti amb el Camí del Cortijo, al nord de la carretera C-260. Totes les obres descrites es realitzaran en el terme municipal de Roses.Atenent a l’ús turístic i a l’increment de la presència de ciclistes en aquesta carretera, es preveu la continuïtat d’un pas per als vianants i ciclistes, bé pels camins veïnals existents o condicionats, bé pels camins i calçades de servei projectades.- L’objecte d’aquest projecte és la definició i valoració de les obres necessàries a realitzar per a la construcció d’un nou pont al camí del Rossec sobre la Riera del Toll Roig al municipi de Godall. Les obres es concreten amb la construcció d’un nou pont consistent en un viaducte de tres trams que se situarà uns set metres aigües avall del pont antic. Amb aquesta finalitat, es procedirà a la rectificació del traçat actual del camí suprimint dues corbes existents al marge esquerra del torrent. Així mateix, es contempla la construcció d’una protecció d’escullera a l’accés del pont que eviti que posteriors riuades malmetin els terraplens del mateix.