Territori

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en 10 punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, per al trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

query_builder   26 juny 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres en 10 punts de la xarxa viària. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, per al trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

En concret, permetrà executar els següents projectes d’obra:-Actualment la Zona del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa rep un considerable nombre de visitants, i en particular a la zona de la Fageda d’en Jordà la qual, juntament amb el trànsit que es dóna a la carretera Gi-524 entre Santa Pau i Olot ha portat als Serveis Tècnics del Parc Natural a elaborar un estudi per tal de millorar els accessos i la seguretat vial en tota aquesta zona; és bo millorar els serveis ofertats així com la seguretat dels vianants, dels ciclistes i dels carruatges que circulen en direcció a la Fageda.Per això aquest primer projecte té per objectiu la realització de diverses actuacions, entre les que es troben:- Construcció d’una rotonda partida que reguli el trànsit al nou aparcament projectat a l’interior de la Fageda.-Realització d’uns passos inferiors a través de la Gi - 524: Un per vianants que estalviarà innecessàries situacions de risc per a la gent que vol accedir-hi estalviant-se de creuar la carretera amb el conseqüent perill de ser atropellats pels vehicles que hi transiten, així com un altre per a carros i ciclistes, nombrosos en aquesta zona en dies festius o vacances i d’accés igual de perillós.-Les obres definides en el present projecte consisteixen bàsicament en la construcció d’un enllaç tipus en forma de diamant consistent en dues rotondes ubicades a la cruïlla de les carreteres C-35, al punt quilomètric 24,023 al tram de Llagostera, i Gi-6744, juntament amb dues vies col·lectores que enllacen amb l’àrea de servei existent.La carretera Gi-6774 de Llagostera a Tossa de Mar s’inicia a la població de Llagostera i constitueix un dels eixos secundaris de connexió a l’interior amb la costa. D’altra banda la carretera C-35 de Santa Coloma de Farners a Palamós connecta les poblacions de Vidreres, Llagostera i Sant Feliu de Guíxols i constitueix un eix important de l’interior de la província de Girona i especialment de connexió entre les comarques de la Selva i Gironès.Com a conseqüència de la càrrega de trànsit de la C-35, especialment a les hores punta dels caps de setmana, els moviments de creuament i incorporació des de la Gi-6744 comporten un risc pels usuaris d’ambdues carreteres, fent-se necessari la substitució de la cruïlla actual per un enllaç a diferent nivell.-Aquest projecte consisteix en el condicionament i reforçament del ferm de la C-63 de l’Eix transversal a Santa Coloma de Farners, en els punts quilomètrics del 16,935 al 17,540 i del 18,470 al 19,955.La carretera C-63 en el tram objecte d’actuació, presenta en l’actualitat una calçada d’uns 6 m d’amplada amb un carril en cada sentit. Els treballs a realitzar consisteixen en l’ampliació de la plataforma per tal d’ubicar una calçada de 7 m amb un carril de 3’5 per sentit i vorals de 1’5 i en la millora puntual de les característiques del traçat.-Aquest projecte té com a objectiu la millora de revolts de la carretera T-702, entre Cornudella de Montsant i la Vilella Baixa. Les obres s’executaran en els termes municipals de Cornudella de Montsant, la Morera de Montsant, Poboleda i Torroja del Priorat.La carretera afectada té uns revolts molt tancats i de molt difícil visibilitat. És per això que circular per aquesta carretera comporta perillositat pel tràfic rodat. Amb la realització d’aquestes obres es pretén millorar el traçat modificant els revolts més pronunciats.-L’objecte d’aquest projecte és l’execució de la Variant de la Cellera de Ter, a la carretera C-63 (C-152) del punt quilomètric 13,6 al 17, partint d’una rotonda a nivell amb un ramal de gir per accedir al nucli urbà de la Cellera de Ter i enllaçant amb la carretera existent mitjançant una intersecció tipus T direccional canalitzada per illetes.L’increment d’intensitat de trànsit, així com l’estat actual del ferm i l’actual traçat de la carretera fan necessària la millora projectada als efectes d’incrementar la seguretat de circulació per la mateixa, així com l’adequació al número de vehicles que hi circulen.-L’objecte d’aquest projecte consisteix en definir dues rotondes, als punts quilomètrics 37,8 i 41,9 de la carretera C-28 en les poblacions d’Arties i Escunhau, de planta circular que substituiran les interseccions actuals, adaptant-se a la geometria actual, de forma que es mantinguin els moviments que actualment suporten les interseccions, però realitzant-se d’una forma molt més ordenada, millorant el nivell de servei, la fluïdesa i en definitiva, incrementant la seguretat de la circulació.La carretera C-28 suporta un gran volum de trànsit, sobretot durant la temporada turística, per la qual cosa es fa del tot necessària l’ordenació i regulació del trànsit a dites cruïlles amb el fi de millorar la seguretat viària en els moviments de gir a l’esquerra.Actualment les interseccions existents per accedir a Arties i Escunhau són a nivell i entorpeixen el trànsit per la carretera, a més de provocar que els vehicles entrants en el poble circulin a una velocitat massa elevada. Els vehicles que s’incorporen a la C-28 provenint d’Arties han d’aturar-se davant d’una senyal d’Stop, tant si volen incorporar-s’hi com si volen creuar-la. Aquestes circumstàncies generen, a vegades, unes situacions certament incòmodes que posen en perill la seguretat de la circulació.-Aquest projecte té per objecte la millora de la intersecció a la cruïlla de les carreteres Gi-610, de Roses a Vilajuïga i GIV-6101 de Pau a Pedret, al terme municipal de Pau.Actualment la intersecció entre les carreteres Gi-610 i GIV-6101 es produeix mitjançant una rotonda partida a nivell, en el terme municipal de Pau. La carretera Gi-610 presenta un volum de trànsit molt important. Aproximadament en el punt quilomètric 7,336, connecta amb la GIV-6101 que dóna accés al poble de Pedret. Aquesta, presenta un canvi de rasant en el moment que connecta amb el tronc de l’anterior. Aquesta circumstància i el fet que els vehicles circulen per la Gi-610 tenen prioritat en tot moment, ha motivat la modificació de les característiques d’aquesta intersecció i adaptar la velocitat en aquest tram.És precisament durant els mesos d’estiu, en què el trànsit per aquestes vies és mes intens i accidentat. En sentit ascendent per la GIV-6101, abans d’arribar a l’enllaç, hi ha un tram de recta d’uns 150 metres de longitud amb un pendent que es suavitza en la seva part final i que desencadena el canvi de rasant abans esmentat.-L’execució d’aquest projecte consisteix en el condicionament, eixamplament i millora del traçat de la carretera C-28 al seu pas pel nucli urbà de Salardú (Naut Aran), entre els punts quilomètrics 34,890 i 35,502. Amb l’execució de dites obres s’conseguirà un eixamplament de la plataforma actual pel marge esquerre (just al costat del riu Garona), la millora del traçat dels accessos a Unha i Tredós, la millora de la ziga-zaga existent (incloent-hi l’enderrocament d’una antiga casa-cuartel de la Guàrdia civil) i la més important, donar continuïtat al trànsit de la carretera C-28 en condicions de comoditat i seguretat.El tram actual de la carretera C-28, al seu pas pel nucli urbà de Naut Aran, disposa d’una plataforma compresa entre 5,5 i 6 metres, sense vorals exteriors practicables i amb una vorera peatonal al costat dret. En aquest tram hi ha un gran volum de trànsit i això provoca retencions i embussos que s’incrementen notablement a l’època hivernal, fet que s’agreuja amb la doble corba existent entre el punt quilomètric 34,950 i 34,500, essent precisament en aquest punt on se situen els entroncaments amb els accessos a Unha - Barguergue i Tredòs. Aquests fets comporten que la circulació en aquesta travessera urbana sigui molt incòmode i poc segura.-L’objecte del present projecte consisteix en la definició dels elements constructius necessaris per al condicionament, millora de traçat i eixamplament de calçada de la C-1412 al tram Suterranya - Figuerola d’Orcau, en la variant de Capbloncs, del punt quilomètric 50,400 al 51,460, i d’aquesta forma aconseguir un nivell de circulació molt més còmode i segur que el que hi ha en l’actualitat. Actualment la carretera C-1412, en el tram objecte de les obres, presenta un traçat força sinuós, ple de revolts de radi molt petits, amb un pont molt estret sobre el riu Abella, la qual cosa representa una forta discontinuïtat del traçat en planta i de la secció transversal amb la resta de la carretera. A tot això cal afegir que, a causa de les corbes força tancades que hi ha a la zona objecte de les obres, s’han produït diversos accidents, de vegades amb unes conseqüències tràgiques.-Les obres definides dins el present projecte consisteixen bàsicament en la construcció d’un enllaç tipus en forma de diamant consistent en dues rotondes ubicades a la cruïlla de les carreteres C-35 i Gi-6744, al tram de Llagostera, juntament amb dues vies col·lectores que enllacen amb l’àrea de servei existent.La carretera Gi-6774 de Llagostera a Tossa de Mar s’inicia a la població de Llagostera i constitueix un dels eixos secundaris de connexió de l’interior amb la costa. D’altra banda, la carretera C-35 de Santa Coloma de Farners a Palamós connecta les poblacions de Vidreres.Llagostera i Sant Feliu de Guíxols constitueixen un eix important de l’interior de la província de Girona i especialment de connexió entre les comarques de la selva i el Gironès.Com a conseqüència de la càrrega de trànsit de la C-35, especialment a les hores puntes dels caps de setmana, els moviments de creuament i incorporació des de la Gi-6744 comporten un risc pels usuaris d’ambdues carreteres, fent-se necessari la substitució de la cruïlla actual per un enllaç a diferent nivell.