Territori

Aprovat definitivament el Pla Urbanístic de Sant Andreu Sagrera

query_builder   19 maig 2004 13:30

event_note Nota de premsa

Aprovat definitivament el Pla Urbanístic de Sant Andreu Sagrera

La Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona ha donat el vist i plau definitiu a la Modificació del Pla General Metropolità de l’àrea de l’estació de la Sagrera i el seu entorn. L’àmbit del pla aprovat abasta una superfície total de 986.016 m2, , dels quals 897.927 m2 tindran un destí de sòl públic i 88.089 m2 un destí de sòl privat. Aquesta modificació possibilitarà l’obtenció de 105.664 m2 de sostre per habitatge protegit. Així mateix cal destacar que la proposta destina 388.958m2 de sòl per a zones verdes, espais lliures i equipaments públics.

L’espai que es remodelarà comprèn tot l’entorn de l’estació, entre el pont del carrer Felip II fins al nus de la Trinitat, inclòs l’entorn ferroviari, des del Passeig de Santa Coloma fins al carrer d’Espronceda, necessari per la integració del complex ferroviari a la ciutat.

Objectius

Els principals objectius d’aquest pla són:

Una intervenció urbanística que permet la implantació de la xarxa del Tren d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa i millora la relació de connexions de la Regió Metropolitana de Barcelona.

La creació d’un centre intermodal i la concreció d’un àmbit de centralitat urbana.

El soterrament de les vies resolent l’impacte ambiental que suposa la xarxa ferroviària a cel obert, als barris de Sant Andreu i Sant Martí amb els conseqüents problemes de comunicació entre barris.

La creació d’un corredor verd des del  Nus de la Trinitat fins el carrer d’Espronceda, relligant els espais verds existents o projectats a La Maquinista, Sant Martí, Prim, etc.

La utilització d’un model de teixits urbans densos que redueixi l’ocupació del territori i la seva urbanització.

La intensificació dels usos terciaris i hotels que, juntament amb la construcció d’habitatge social i habitatges per a joves, ha de permetre una major cohesió social i més oportunitats pels ciutadans i ciutadanes.

La principal característica del nou planejament urbanístic de Sant Andreu – Sagrera, a més de l’estació multimodal, és la cobertura de les instal·lacions ferroviàries des de Trinitat fins l’estació, cosint definitivament l’espai de Sant Andreu i Sant Martí separat físicament des de la implantació del ferrocarril al segle XIX .

La vialitat principal de la zona es disposa en dos eixos, amb vies soterrades i en superfície, en paral·lel al sistema ferroviari, que donen continuïtat a l’entrada des del Nus de la Trinitat a través dels carrers València i Mallorca. Els carrers Pare Manyanet i Onze de Setembre travessaran el parc, construït sobre la llosa, relligant la connectivitat dels barris de la zona amb la xarxa viària de la resta de la ciutat a través dels carrer Garcilaso i Santander. També es construirà una rotonda a l’encreuament del carrer Sant Adrià.

L’estació tindrà 3 nivells soterrats que han d’incloure les instal·lacions ferroviàries de metro, rodalies, autobusos i aparcaments. A la superfície es situaran els edificis destinats a activitats terciàries (oficines i hotel). La franja central del parc contindrà un equipament esportiu. A banda i banda del parc i al Passeig de Santa Coloma es situaran les edificacions destinades a habitatge, lliure, protegit i de lloguer. En l’àmbit del triangle ferroviari es construirà edificis d’oficines i un espai d’equipaments. 

Les modificacions aprovades per la Subcomissió d’Urbanisme permeten aconseguir els següents usos i quantitats de sòl públic i privat: 

Ferroviari cobert / espai lliure

100.087

Ferroviari / terciari

68.836

Serveis tècnics

29.352

Viari

228.424

Parcs i Jardins Urbans

257.111

Equipaments

131.847

Protecció de sistemes

22.017

Habitatge joves

5.484

TOTAL SÒL PÚBLIC

897.927

TOTAL SÒL PRIVAT

88.089

TOTAL SÒL

986.016

Així, cal destacar que dels 897.927 m2 dedicats a espais públics, 388.958 m2 es dedicaran a zones verdes i equipaments.

Respecte els destins de sostre edificable, cal apuntar que s’han aconseguit un total de 628.701 m2 que tindrà els següents usos:

Administratiu

10.000

Habitatge Lliure

152.573

Habitatge protegit

73.664

Hoteler

78.497

Terciari

313.967

TOTAL SOSTRE APROVAT

628.701

Aquest pla permetrà la construcció de 500 habitatges protegits per a joves en un total de 32.000m2 de sostre protegit, 350 habitatges dels quals s’ubicaran al carrer Ferran Junoy cantonada amb el carrer Tucuman, i 150 més al carrer Ferran Junoy.