Territori

Medi Ambient facilita la gestió forestal a tots els propietaris de Catalunya

query_builder   10 octubre 2003 13:18

event_note Nota de premsa

Medi Ambient facilita la gestió forestal a tots els propietaris de Catalunya

 S’han creat els plans simples com a nous instruments de gestió forestal Uns 30.000 propietaris se’n podran beneficiar

El Departament de Medi Ambient ha dictat una ordre que regula el contingut, l’aprovació, la revisió i el seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i dels plans simples de gestió forestal (PSGM).

Els PTGMF i els PSGM són els instruments d’ordenació necessaris per a la planificació d’una gestió forestal sostenible on s’integren i es fan compatibles les diferents funcions dels terrenys forestals  que són el productiu, el mediambiental i el social.

Mitjançant aquesta nova ordre publicada aquesta setmana al DOCG es regulen per primera vegada el Plans simples de gestió i millora forestal creats mitjançant la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. Així mateix s’actualitza el contingut, aprovació, revisió i seguiment del Plans tècnics de gestió i millora forestal, adaptant-la a les noves necessitats del sector.

La diferència entre aquests dos instruments ve donada per la superfície que ordena i per la seva vigència. El PSF és l’instrument d’ordenació que facilita la gestió de finques forestals menors de 25 ha. La resta de finques es continuaran regint pels Plans tècnics de gestió forestal (PTGMF). El PSF, igual que els PTGMF, el proposarà el propietari al Centre de la Propietat Forestal on serà revisat pels serveis tècnics per aprovar el pla, retornar-lo amb observacions o bé denegar-ne l’aprovació.

 

Els Plans simples de gestió forestal

El 73% de les propietats forestals a Catalunya tenen una extensió menor de 10 ha per tant una part molt important de les finques no podien adoptar un pla tècnic o un projecte d’ordenació. Ara la nova figura del Pla simple de gestió forestal serà aplicable a les finques de menys de 25 ha i permetrà que els seus propietaris planifiquin a mitjà i llarg termini les actuacions de millora que cal executar a les seves finques.

Els Objectius que es volen aconseguir amb la creació d’aquest nou instrument de gestió són:

- Ordenar la producció forestal de finques de titularitat privada de superfície inferior a 25 ha, estimada en 41.500 finques repartides per tota Catalunya i que representen el 27 % de la superfície forestal privada.

- Integrar en el Centre de la Propietat Forestal, del Departament de Medi Ambient,  a tots els propietaris forestals privats, amb les mateixes obligacions i drets (accedir als mateixos beneficis fiscals i mesures de foment en igualtat de condicions

- Racionalitzar els recursos públics mitjançant la planificació d’actuacions en finques menors de 25 ha.

- Permetre a tots els propietaris forestals ser membres de ple dret del Centre de la Propietat Forestal i per tant poder ser electors i elegibles  en els òrgans de govern d’aquest, independentment de la superfície de la qual en siguin titulars.

- Simplificar la gestió de finques de titularitat privada inferiors a 25 ha.