Territori

Medi Ambient obliga a comunicar qualsevol foc que es vulgui encendre en terreny forestal entre el 16 d'octubre i el 14 de març

Es volen prevenir molts dels focs provocats per negligències en cremes agrícoles, forestals o de pastures

query_builder   25 febrer 2003 17:12

event_note Nota de premsa

Medi Ambient obliga a comunicar qualsevol foc que es vulgui encendre en terreny forestal entre el 16 d'octubre i el 14 de març

Es volen prevenir molts dels focs provocats per negligències en cremes agrícoles, forestals o de pastures

Avui entra en vigor l’Ordre que regula l’obligatorietat de comunicar qualsevol foc que es vulgui encendre entre el 16 d’octubre i el 14 de març, una mesura que va anunciar fa uns dies el conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler. A partir d’ara, totes les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya, i en la franja de 500 metres que els envolta, durant aquest període esmentat, ho hauran de comunicar prèviament.

Amb aquesta actuació es volen prevenir molts dels focs provocats per negligències en cremes agrícoles, forestals o de pastures que són els més abundants i que, per mesos, es concentren en les èpoques de l’any que s’acostuma a fer les cremes (febrer, març).

L’Ordre signada pel conseller Espadaler, estableix que la comunicació es pot presentar a les oficines del cos d’agents rurals, a l’ajuntament on es trobi situat el terreny forestal, al consell comarcal corresponent o a les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient. Els ens que reben els comunicacions elaboraran un registre de les cremes previstes. La comunicació es podrà fer individualment o col·lectivament en cas que es tracti de cremes relacionades amb activitats agrícoles o forestals.

La comunicació prèvia habilita a qui l’ha realitzat a fer la crema adoptant les mesures de prevenció i respectant les prohibicions descrites a l’article 14 del Decret 64/1995. No obstant això, en el cas que la previsió de risc d’incendi sigui alta, el Departament de Medi Ambient ho comunicarà als ajuntaments per tal que, si s’escau, adoptin les mesures oportunes.

Les mesures de prevenció d’incendis forestals queden determinades pel Decret 64/1995 que regula amb caràcter general les normes i prohibicions necessàries per protegir els boscos i els terrenys forestals de Catalunya dels incendis.

 Aquesta norma estableix un catàleg diferenciat de mesures, unes aplicables tot l’any, d’altres aplicables durant determinades èpoques de l’any i d’altres aplicables en zones i períodes d’alt risc d’incendi.

El juliol i el febrer, els mesos amb incendis

En tot l’any 2002 hi va haver 530 incendis a Catalunya que van afectar a 1.992,09 ha. forestals, 1358,28 de les quals no eren arbrades i 633,81 eren arbrades. Les estadístiques d’incendis de l’any 2002 indiquen clarament que hi va haver dues puntes pel que fa a nombre d’incendis, el mes de juliol amb un total de 96 incendis i el febrer amb 88. Precisament aquest mes de febrer coincideix amb l’època de l’any en que es realitzen les cremes agrícoles, de pastures i treballs forestals.

Els mesos de novembre i desembre són els que registren menys incendis de tot l’any amb una incidència molt baixa de 5 i 3 incendis respectivament. Si ens mirem el nombre d’ha cremades, el mes de febrer de l’any passat va ser el més destructiu amb 815,51 ha, seguit per l’agost amb 467,51 i el gener amb 345,70ha.

Les cremes agrícoles, el principal motiu de les negligències

 Les cremes de residus agrícoles han estat,  el principal motiu de les negligències que s’ha produit en el període 1998/2002. I aquestes cremes es concentren bàsicament en el mes de febrer i març. Les negligències es produeixen els mesos en què l’alerta està més baixa, o sigui els que no hi ha un risc d’incendi alt i que per tant no es prenen tantes precaucions com caldria. Aquestes puntes de negligències als mesos de febrer i març són les que es volen reduir amb la nova mesura que ha adoptat el govern català pel que fa a la comunicació quan es vol fer un foc en el mesos que fins ara no calia.