Territori

Medi Ambient i Habitatge ha remès a la Fiscalia de Tarragona la documentació de què disposa sobre els contaminants a l'embassament de Flix

query_builder   6 octubre 2004 14:00

event_note Nota de premsa

Medi Ambient i Habitatge ha remès a la Fiscalia de Tarragona la documentació de què disposa sobre els contaminants a l'embassament de Flix

En data 17 de setembre de 2004 va tenir entrada al Departament de Medi Ambient i Habitatge un escrit del fiscal en Cap de Tarragona, en el qual indicava que havia tingut coneixement de l’existència d’uns informes elaborats pel Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat de Barcelona en relació amb l’existència de residus tòxics en el pantà de Flix i en el riu Ebre.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge vol aclarir que, mitjançant ofici de 30 de setembre, amb registre de sortida de data 1 d’octubre de 2004, va donar resposta, per correu urgent i certificat, a la sol•licitud de la Fiscalia de Tarragona. Amb la resposta s’adjuntava l’informe final de l’Estudi de la dinàmica dels compostos organoclorats persistents i altres contaminants en els sistemes aquàtics continentals elaborat per diferents especialistes del Consell Superior d’Investigacions Científiques. A més d’aquest informe, el Departament va remetre al fiscal còpia de la carta tramesa pel conseller el 20 de febrer de 2004 al president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre posant en el seu coneixement el contingut de l’informe abans esmentat i posant en relleu la necessitat d’intensificar les actuacions de prevenció i de seguiment. Es va trametre igualment al fiscal còpia de l’Acta de la reunió de la Comissió de Seguiment, mantinguda a Flix el 21 de setembre de 2004. 

En aquest ofici es posava també de manifest al fiscal que l’informe del Consell Superior d’Investigacions Científiques abans esmentat havia estat ja tramès per l’Agència Catalana de l’Aigua al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Falset amb un ofici de 15 de setembre de 2004.

En efecte, el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Falset té obertes diverses diligències en relació amb els abocaments al riu de l’empresa Ercros Industrial. Així, tenim constància de les diligències prèvies 1161/2001 i, més recentment, de les diligències prèvies 587/2004. En el marc d’aquestes diligències, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Agència Catalana de l’Aigua han col•laborat en tot moment amb el Jutjat i aportat tota la documentació que els ha estat sol•licitada.

Finalment, es va informar al fiscal que en data 7 de maig de 2002 la Secretaria General del Departament va enviar al Jutjat d’Instrucció de Falset la documentació relativa als controls i les analítiques efectuats a l’empresa fins a aquella data, i es va indicar al fiscal que l’Agència Catalana de l’Aigua treballava per completar la documentació relativa als controls i les analítiques des de l’any 2002 fins ara i que aquesta documentació li seria tramesa tan bon punt fos enllestida.