Agència Catalana de l'Aigua

Medi Ambient destina 300.000 euros als municipis per subvencionar la redacció dels plans directors de clavegueram

El Pla de Sanejament d'aigües Residuals Urbanes contempla aquesta línia d'ajuts per part de l'Agència Catalana de l'Ai

query_builder   7 març 2003 12:55

event_note Nota de premsa

Medi Ambient destina 300.000 euros als municipis per subvencionar la redacció dels plans directors de clavegueram

El Pla de Sanejament d'aigües Residuals Urbanes contempla aquesta línia d'ajuts per part de l'Agència Catalana de l'Ai

El Consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua presidit pel conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, va aprovar ahir les bases d’una nova convocatòria de subvencions adreçada a les entitats locals de Catalunya per tal de fomentar que els Ajuntaments redactin els plans directors de clavegueram. L’import d’aquesta convocatòria és de 300.000 €.

Aquestes subvencions tenen com a finalitat finançar les despeses dels ens locals derivades de la realització dels inventaris de la xarxa i de la redacció dels plans de control d’abocaments corresponents als plans directors de clavegueram.

El clavegueram municipal és el mitjà a través del qual les aigües residuals urbanes arriben als sistemes de sanejament. Per tal d’assegurar la necessària coordinació entre la gestió dels sistemes de sanejament en alta i de les xarxes de clavegueram es va redactar el Pla de Sanejament d’aigües Residuals Urbanes el setembre de 2002. Aquest pla reconeix la necessitat dels municipis de Catalunya de redactar plans directors de clavegueram en els que es plantegin les actuacions requerides per tal de solucionar la problemàtica derivada de la gestió de l’esmentat servei municipal.

Poden optar a les subvencions les entitats locals de Catalunya que hagin fet despeses per a l’elaboració de l’inventari de la seva xarxa de clavegueram i la redacció del pla de control d’abocaments, corresponents al seu pla director de clavegueram. La sol·licitud per a obtenir la subvenció es pot presentar fins el dia 31 de gener de 2004 i la resolució corresponent es produirà dins els sis mesos següents.