Territori

La Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics ha acordat l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infraestructures per al subministrament d'aigües, que permetran l'abastament i la millora de la qualitat del servei a diversos nuclis de població.

query_builder   19 febrer 2002 10:00

event_note Nota de premsa

La Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics ha acordat l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució d'obres de projectes constructius d'infraestructures per al subministrament d'aigües, que permetran l'abastament i la millora de la qualitat del servei a diversos nuclis de població.

En concret permetran l’execució dels següents projectes d’obres:- 2a fase del projecte de ramals de derivació del sistema d’abastament a la comarca d’Osona, als termes municipals de Santa Maria de Corcó, Tavèrnoles, Malla, Seva, Balenyà, Aiguafreda, Sant Martí de Centelles, el Brull, Centelles i les Masies de Roda.Actualment, les esmentades poblacions presenten un important dèficit d’aigua potable i és imprescindible garantir l’abastament continuat de l’aigua destinada a consum humà.És per això que s’ha projectat la construcció de 23.000 metres de canonada i de les corresponents estacions de bombament i dipòsits necessaris per a la correcta distribució de l’aigua, així com de les corresponents obres annexes, quedant garantit l’abastament de les poblacions esmentades.L’import total d’aquestes obres és de 2.534.000 euros (421.622.124 pessetes) i és previst que estiguin executades en el primer semestre del 2003.- També s’ha acordat en aquest Govern l’ocupació urgent dels béns afectats per a l’execució del projecte de millora d’abastament des del barranc del Carcaix, al terme municipal de Cornudella de Montsant (Priorat).Actualment, la població de Cornudella de Montsant presenta un important dèficit d’aigua potable i és necessari garantir l’abastament continuat de l’aigua destinada a consum humà.Mitjançant la construcció de l’obra de captació al riu Siurana, el dipòsit d’acumulació dels 4.162 metres de canonada projectada així com de les corresponents obres annexes, es possibilitarà aconseguir una important millora de l’abastament de l’esmentada població.- Aquest últim projecte correspon a les obres d’instal·lació elèctrica aèria des de la línia Sant Jordi 3 al dipòsit d’aigua municipal de Tiana (Maresme), la qual es requereix per tal de donar garantia de suficient quantitat, qualitat i regularitat del servei als elements de telecontrol del sistema per tal d’evitar possibles incidències que puguin posar en risc l’abastament d’aigua potable a la població.